30 новембар 2013
VREMEPLOV

 Za danas sam odabrao tri rebusa sa Dana enigmatike održanih u Hrvatskoj (nemam podatak o mestu događaja) 21-22.6.2008. Rebusi su predstavljeni na panou, a uslikao ih je i poslao mi Jovan Nedić (pre otprilike 3 godine). Zbog slabije oštrine slike nisam ih tada objavio, a i zbog toga što sam u to vreme objavljivao nedeljno samo rebuse na određenu temu. Nadam se da će Jovan ili Luka pomoći i napisati gde su se ovi susreti održali i ko su autori rebusa.

24 новембар 2013

НАЈАВА

Иако сам првобитно замислио да данас објавим линк за скидање првог ПДФ издања ''Вулгарних ребуса'', због великог броја пристиглих идеја нисам успео све да завршим па ћу њихово представљање одложити за следећу недељу.
Решења:
2265. Помери се, дама кија (по Мери седам Акија)
2266. Не да нам Ото циклу (Неда на мотоциклу)
2267. Примисли Кемиша (прими слике Миша)
2268. Смара Тонко Маријана (с маратонком Аријана)
2269. Преклиње Мара Тонка (пре клиње маратонка)
2270. Нанина предива (пре дивана Нина)
2271. Гита Ристи предала пехар Монике (гитаристи пре далапе хармонике)
2272. Плати наје Нада с татом (платина је над астатом)
2273. Соломун господу проклиње (соло мунгос подупро клиње)
2274. Напапана мачад (напа, Панама, Чад)
2275. Наџак ујак, наџак стрина Радојка (на џаку јакна, џак, с три нара дојка)
2276. Лијепа је паланчанка (лије Паје па лан Чанка)
2277. Зрију кајсије (З рију К, А Ј сије)
2278. Зијаха чика његује (ЗИ јахач, И коњ, Е гује)
2279. Неман долине (НЕ мандолине)