21 мај 2023

Решења:
10416. Нама лаже злотвор (намала жезло твор)
10417. Вила крај Ирига (вила к раји рига)
10418. Такне маму Данте (Так нема муданте)
10419. Ко рачуна на нас? (орач, Кун, ананас)
10420. Трусно је тло то (Т Рус, ној Е, Т лото)
10421. Радна снага (нага Сандра)
10422. Кукуријеци (Кук у Ријеци)
10423. Уста маса нација (у Стама санација)
10424. Голема је Кина (голе Маје Кина)
10425. Поп ипак не зове (По пипа кнезове)
10426. Сад Веру даркер удари (са две рударке рудари)
10427. Шта зидамо сад? (Штази, ДА, Мосад)
10428. Повија чедо мајка (по вијаче до Мајка)
10429. Опрао сам столице (Опра, осамсто, лице)
10430. Именице и глаголи (И менице, игла, гол И)
10431. Зли старац (З лист, ара Ц)
10432. Борис је Кирац (бор И, сјекира Ц)
10433. Гуска често гаче (ГУ скаче, стог, аче)
10434. Мачка мишоловка (мач, камиш, оловка)