25 јануар 2020


 
ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Андон Колоски.

19 јануар 2020

Решења:
7522. Седа Бори џин (сед Абориџин)
7523. Петра као Коста лаже (пет рака око сталаже)
7524. Пале су цијене (пале суци јене)
7525. Сажето Нимајерово дело (са жетонима је ров, одело)
7526. Извештачен је Дан (извештач ен један (N1))
7527. Стотинама година (Ани, дога, Мани, Тот С)
7528. Сова на грани тугује (со, вана, гранит, У гује)
7529. Сије Нора житарице (сијено, раж и тарице)
7530. То прави шанк Артур (топ, Рави Шанкар, тур)
7531. Парти Заморана (Партиза/н/, Морана)
7532. Сумња комшија на трговца (с умњаком шија, нат Р, Г овца)
7533. Сада ка Рому жена конобаре палицама тера (са Дакаром уже након оба репа, лица, матера)
7534. Доби стари бард имитаторе (до биста рибар дими, тат оре)
7535. На улици се стрика блесави (На у Лици сестри кабле сави)
7536. Ау, то су заиста добра кола (ауто, суза, Ист, А до Б, рак о ла)
7537. Добродошлица капетана брода (до, брод, ОШ лица, кап, етан, /Р/аб, рода)
7538. Јавио Нико Лази да авион касни (Ј авиони, кола, зид А, Ави/њ/он, Ка с ни)
7539. Уби циклон бициклиста (У бицикл о Н, Би, цикл/а/, Ист/р/а)
7540. Егон долази гондолом (Е гондола, /Ж/игон до Л о М)