03 децембар 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

01 децембар 2022

NAJREBUS NOVEMBRA

(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
ponedeljka 05.12.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 08.12.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9977. Špek se ručavao u Klini (ŠP, ekser, U, čavao, U, klin, I)

9978. Kaktus tamo sada vide (k aktu Stamosa Dav ide)

9979. Rekla-kazala (rekla, Kazala)

9980. Ja kajakašica (Jaka jaka šica)

9981. Ko ruši cara? (Koru šica Ra)

9982. Kordunašica (Kordu Na šica)

9983. Kaja kašikom bira zrna pasulja (kajakaši, kombi, Raz, R napa, S ulja)

9984. Mikele Plaćido (Odi, Ć Al, Pele, Kim)

9985. Detroit (Tio, rt, Ed)

9986. Porečka li se Žana? (Poreč, Kali, Sežana)

9987. Kup u Sudan ode (kupus, ud, anode)

9988. Sava homilije voli (sa Vahom Ilije, Voli)

9999. I Ranka i Rosana (Iran, Kairo, Sana)

10000. U magistratu Tin (Umag, Istra, Tutin)

10001. Kulak i seljak (Kula, Kiseljak)

10002. ''Nevera'' u Limi (Neve, Raul, Imi)

10003. Hale Pirota (Halep i Rota)

10004. Kompliment (Pom, Kliment)

10005. Gromada s Karakoruma (gro Mada/ga/skara ko Ruma)

10006. Provetriše Širaku kabine (prove, tri šešira, kuka, bine)

10007. Video sam Diznilend lani (Vide, osam dizni, Lendl, Ani)

10015. Prijete glavešine (prije tegla veš Tine)

10016. Obuzeta slutnjom (obu zeta s lutnjom)

10017. Prete Klari tutori (pretekla Ritu Tori)

10018. Zaribao babo doma (zar i baobab Odoma)

10019. Curi idem baba (Curi i Demba Ba)

10020. Skupe romane tražimo (s Kuperom Anet, raž i Mo)

10021. Kuku, Relja kaza Nikoliji (Kukurelja, kazani, koliji)

10022. Marc-Andre ter Stegen (Maršan, Dretar, Steven)

10023. Nasleđa (Na sleđa)

10024. Predali Japanci rimarije (pre dalija pancir i Marije)

10025. Poeni sa Umaga (po Enisa u Maga)

10026. Dobar rebus (do barbe Rus)

10034. Oktobar (otok Rab)

10035. Bojeva glava (boje, vaga, lav)

10036. Komedija naravi (kom Edija na Ravi)

10037. ''Kviskoteka'' na stadionu (K Vis, kote, kanasta, Dion U)

10038. Nova ''Kvizorama'' (amaro, Živka, Von)

10039. Razlog opiranja (Raz, ''Logo'', piranja)

10040. Peh Argentine (pehar, Gent, Ine)

10041. Neočekivan poraz Nemačke (Neo, ček, Ivan, Po, razne mačke)

10042. Španci razbili Kostariku (Š pancir, az, Bili, kos, Tarik U)

10056. Barokomore u Zadru (Bar, oko moreuza Dru)

10057. Ugor i jesetra (u gori je Setra)

10058. Opisuje Kami lica (o Pisu je kamilica)


30 новембар 2022

League Optimizers 2022

December Optimization - Super iX-Ox

For more information visit the site Puzzles-jn

Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend

27 новембар 2022

Решења:
10031. Мати Јани ћевапе дала (Матијанићева педала)
10032. Ујак шеве лови (у Јакше велови)
10033. Tanjica vesla do Lede (tanji Cave sladolede)
10034. Октобар (оток Раб)
10035. Бојева глава (боје, вага, лав)
10036. Комедија нарави (ком Едија на Рави)
10037. ''Квискотека'' на стадиону (К Вис, коте, канаста, Дион У)
10038. Нова ''Квизорама'' (амаро, Живка, Вон)
10039. Разлог опирања (Раз, ''Лого'', пирања)
10040. Пех Аргентине (пехар, Гент, Ине)
10041. Неочекиван пораз Немачке (Нео, чек, Иван, По, разне мачке)
10042. Шпанци разбили Костарику (Ш панцир, аз, Били, кос, Тарик У)
10043. Скок Сомалке (с коксом алке)
10044. Длака тигра (лакат и град)
10045. Сине, дај ајвар мами (Има, мрав, јаја, Денис)
10046. Maske na lice (MAS, Ken, Alice)
10047. Мете Миле чађ (ђаче, лимете М)
10048. Води жену Ром (моруне, Жидов)
10049. Полако Стипе стариш (пола кости, пест, ариш)