07 новембар 2021

 НАЈРЕБУС СЕПТЕМБРА И ОКТОБРА

Као што већ знате, бирали смо најребус за два месеца,
јер сам у септембру објавио само десетак ребуса. Био сам болестан већи део септембра па није имало сврхе, а нисам био ни у могућности да све припремим и организујем.

Зато су судије у првој фази избора имале незахвалан задатак да изаберу ''само'' 10 ребуса од укупно 124. Након друге фазе, победио је ребус који је и у првој фази имао највише поена. То је ребус Боже Миљевића са решењем: Подука тапетарима (по дуката Петар има). Браво Божо, свака част! Честитке и Чедомиру који је имао 4 ребуса који су били озбиљни конкуренти Божи за прво место. 

 
Решења:
9103. Не лијеже стока (Нели је жестока)
9104. Пераје слеђа (Пера је слеђа)
9105. Диван Изабелин дом (дивани за Белиндом)
9106. Зато те момци траже (за тотемом Ц ИТ раже)
9107. Стала си мало на ципеле (с таласима лонац и Пеле)
9108. Добра јела с орасима (до Браје ласо Рас има)
9109. Да ли даса да тумара (Далида са датумара)
9110. Слоба њоме вара синовице (с лобањом Ева Рас и Новице)
9111. Бојиште на Русанди (боји штенару Санди)
9112. Докле пси дресуру желе? (до клепсидре су руже ЛЕ)
9113. Узори Ксени често пишу (уз ориксе Ниче, сто пи, Шу)
9114. Забуна ромара (за бунаром ара)
9115. Понови нама латинизам (по новинама лати, низам)
9116. Dobar demagog hvali jadnika (do Bardema Gogh, V Alija, D Nika)
9117. Доба карантена (до бака Р антена)
9118. Гост играча цијени (Г ости, Грачац и јени)
9119. Тата ми маму завео (татами, мамуза, вео)
9120. Печемо месо (осе, моме, чеп)
9121. Прогнаник (П Рог, Нани К)
9122. Папа с католицима (Папас, кат, Оли, цима)