15 март 2015

Решења:
3357. Убих Аћу из нехата (у Бихаћу изнех ата)
3358. Проститутка (Прост Иту тка)
3359. Кариволица (вари колица!)
3360. Триво зачас утече (три возача су тече)
3361. Сави је Ната верна (савијена таверна)
3362. Пера чудесно јури (перач у десној ури)
3363. Ананас и папаја (Ана, На, сипа, Паја)
3364. Јако вичем Ерика (јакови, чемерика)
3365. Тортура јакузе (торту Раја К узе)
3366. Склања сеико Ник (С клања се икони К)
3367. Го Ранко силан (Горан коси лан)
3368. Окани се Весо Раја (окани, Севе, Сораја)
3369. Стегла Маја Јаноша око врата (с теглама јаја, ноша, око, врата)
3370. Узде ветар Аци тресе немилице (уз девет ара цитре, сене Милице)
3371. Екипа Мадагаскара (А рак, саг А, дама пик Е)
3372. Камион шљунка (камион, шунка)
3373. Узор Мару подучавао (уз ормар у поду чавао)
3374. Заказано мјесто рада (за казаном јест орада)