29 децембар 2017

Ова два ребуса којима завршавамо ову годину, су редизајнирани ребуси које сам објавио 90-их година прошлог века.
24 децембар 2017


Решења:
5725. Најури Ђоко сетере (нај у риђокосе Тере)
5726. Само Аида није вашљива (Самоа и Данијева шљива)
5727. Геј режисер (режи Сергеј)
5728. Синте Загорка соколи (синтеза, горка со, коли)
5729. Бал на води (Бил па Вуди)
5730. Дода Бране Маши шарке (до дабра нема шишарке)
5731. Ко стиша Кемала? (кости шаке мала)
5732. Спазам има Ром (спа за Мимаром)
5733. Свекрва воли цегере (све крваво лице Гере)
5734. Соса сади лан - Нали даса сос (со, саса, Дилан)
5735. Надин иметак (на дини метак)
5736. Мали је појас Този (лије по јастозима)
5737. Ума кукала (у маку кала)
5738. Грли Ћиру Мара (грлићи, рум, ара)
5739. Назеб Рината (на зебри Ната)
5740. Лијепа ли је Мославина (лије П А, лије М О, славина)
5741. Народни музеј (на РОД НИ музе Ј)
5742. Перо туче Кићу (перо Т у чекићу)
5743. Бјеловар (бије Л о В АР)