20 октобар 2010
Вечерас, 20.10.2010 у 20,10 часова, на блогу Николе Живановића почиње занимљиво такмичење под називом ''Николомке 3'' поводом његових 5 година успешног енигматског стажа. Рок за решавање задатака је 24 сата. Пропозиције можете прочитати овде  http://logika-nikola.blogspot.com/2010/10/najava-za-nikolomke-3.html

17 октобар 2010

РЕШЕЊА:
698. Петкине задужбине (пет Кинеза дуж бине)
699. Попушта ли Госпава (поп у штали го спава)
700. Стрина Естеру жели стићи (с тринаесте руже листићи)
701. Ула би ринтала за Пала (у лабиринт ала запала)
702. Назиру сестре лице намачу (назиру се стрелице на мачу)
703. Назиру село гори (назиру се логори)
704. Упропасти Руди многе (упро пастир у дим ноге)
705. Увери га мамлаз (у веригама млаз)
706. Го Миладин, а ратује (гомила динара ту је)
707. Устај, Игоре, свиће (у стаји горе свиће)