08 новембар 2012

06 новембар 2012

04 новембар 2012

Решења:
1595. Гара жели мене (гараже лимене)
1596. Ели се сели сама (елисе с елисама)
1597. Моје Дедиње (МО једе диње)
1598. Налет вихора (на летви хор А)
1599. Ко суди нама? (кос у динама)
1600. Ми шналу куписмо (миш на луку, писмо)
1601. Пир отказан (Пирот, казан)
1602. Сат Ели траже (сателит, раже)
1603. Трик у лету (три куле ту)
1604. Узе цар еп (у зеца реп)
1605. То пси цвиле (топ, сиц, виле)
1606. Три политиканта (Триполи Т, И канта)