25 мај 2024

19 мај 2024

Решења:
11193. Наноси Мато љагу (Нанос има тољагу)
11194. Великани маниризма (вели Кан: Иман и ризма)
11195. Станко мјери бар (с танком је рибар)
11196. Лупета Калвин (Лу, петак, Алвин)
11197. Потпис аутора квиза (Пот, Писа, уторак, виза)
11198. Допис у Ботафогу траже (до, пи, субота, Фо, Гут, раже)
11199. Вранилова трава (Вавра, Нил, О ватра)
11200. Зачарани брежуљак (каљуже, рбина, Рача З)
11201. Nestašni Clapton (Nesta, šnicla, P ton)
11202. Ето нам, Ото, рулети! (Ето на мотору лети)
11203. Велико завештање (вели коза: веш Тање)
11204. Окопана голема њива (око Пана голе М, А, Њ, ива)
11205. Приказан указ анатома (при казану казан атома)
11206. Рударе преса брине (Руд, аре пре Сабрине)
11207. Кадете гледа барска дама (каде, тегле, дабар с кадама)