09 август 2015

Решења:
3684. Демонстрирање никада није лако, но барем учини наше таште, непоштене и глупаве лидере дражима, па Јаца попушта пуку, тугује! (демон с три рањеника, Данијела конобаре мучи, Нина шета штене по штене, иглу, Павел иде, ред, раж, има пајаца поп, уштап, у куту гује)
3685. Тип с асконом (Типса с Коном)
3686. Јецасмо за Иком (Јеца с мозаиком)
3687. Ујаков атак (у Јакова так)
3688. ПЕТ амбалажа (пета М Балажа)
3689. Омов закон (за Коном во)
3690. Та статура пали мене (тастатура па лим Ене)
3691. Опет риба Тика каду (о Петри бат и какаду)
3692. Сви њега вијали (свиње, гавијали)
3693. Велика Плана (вели ''кап'' Лана)
3694. Ми на Ретфали (минарет фали)
3695. Кулисе из Украјине (кули се изу крај ИНЕ)
3696. Посте гнусобе (по стегну собе)