18 новембар 2018

Решења:
6579. Бравура Дончића (брав у Радончића)
6580. Сто губернија (стог у Бернија)
6581. Лелу Јасеновчани клели (лелуја се новчаник Лели)
6582. Ушат оружар (у шатору жар)
6583. Осуо се Јуре (осу осе јуре)
6584. Конзумирамо телетину (Кон зумира мотеле Тину)
6585. Скупа добра навала (с ку падобран, Авала)
6586. Костими глумаца (кос, тим, иглу, маца)
6587. Ви нама крадете гласове (вина, мак, Раде, тегла, сове)
6588. Прима Кети и доларе (при макети идол аре)
6589. Припит он ударио (при питону Дарио)
6590. Испредала Тања приче (испред алата Њ  АП риче)
6591. Милан Срдоч (Мадона и Чарлс)
6592. Стална контрола (/а/стал након трола)
6593. Напала мама скота (на Палама маскота)
6594. Таксена марка (так, сена Марка)
6595. Осетићу те, Мајевичу! (Осети ћуте, Маје вичу)