22 јул 2023

17 јул 2023


- 4 -

П Р И Л О Г: СЕДАМНАЕСТ НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИХ АНАГРАМА

 

ПЛА-СМАН

САСТАВ

АУТОР

1.

МЕСЕЋИ, ЈА ПРИКАЗУЈЕМ СПЕЦИЈАЛНИ БЕЛИ КРУХ СРЕМА.

Мирослав ЦВЕТКОВИЋ

2.

ПЕКАРСКИ ЗНАЛЦИ СПРЕМАЈУ ЈУБИЛЕЈ, МЕСИЋЕ МАХЕРИ!

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

3.

ПЕКАР САМ И ЗАМЕЋУЈЕМ: СЈАЈИ СЕ ЛЕП БЕЛИ И ЦРНИ КРУХ.

Борис НАЗАНСКИ

4.

ЕЛЕМ, СРЕМЦИ СКУПИЛИ – ЗБИР ЈЕ СЈАЈНИХ УМЕЋА ПЕКАРА!

Зоран МИЛУНОВИЋ

5.

УЗ ПРИЈЕМ КЛАСЈА, МЕСЕ И СПРЕМАЋЕ НАЦИЈИ БЕЛИ КРУХ! 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

6 – 8.

САМ ПРИМЕЋУЈЕМ И ЈАСЛЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ЗБИРКЕ КРУХА.

Славко БОВАН

6 – 8.

ПИСАЋЕ МИ СРЕМ ЛЕКЦИЈУ ИЗ ПРЕХРАНЕ, БАЈКУ С ЈЕЛИМА!

Стипан МЕДО

6 – 8.

ПРЕЛЕПИ СЈАЈ ИЗУМА КУЋЕ СРЕМЦИМА БЛИСКИЈЕ ХРАНЕ!

Зденко ЦАПАН

9.

ПРИМЕЋУЈЕ СЕ ИЗ СРЕМА, ЈАК ИМ СПЕЦИЈАЛАН БЕЛИ КРУХ! 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

10 – 12.

ПРИМЕЋУЈЕ СЕ СПЕЦИЈАЛНИ МАЛИ КРУХ ИЗ БАЈКЕ СРЕМА!

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ

10 – 12.

СЈАЈАН ЈЕ СКУП И БИЋЕ ПРИМЕР: МАЛЕ МЕСИЛИЦЕ ЗА КРУХ!

Божо МИЉЕВИЋ

10 – 12.

СРЕМУ ПЕКАРЕ МИЛЕ – СЈАЈ ЗБИРКИ СПЕЦИЈАЛНИХ УМЕЋА! 

Зоран МИЛУНОВИЋ

13.

ЦЕНИМ ПИЋЕ УЗ БЕЛИ КРУХ, ЈАЈА, ПИЛЕ, МЕСА – СРЕМСКИ РАЈ!

Милутин ТЕПШИЋ

14.

У СЕКЦИЈИ КУЋЕ ЈЕ СРП, ИЗА ХРПЕ СЛАМЕ ЈЕ АМБАР И МЛИН! 

Зденко ЦАПАН

15 – 16.

ЗБИР ПЕКАРСКИХ УМЕЋА , МЛИН, СЈАЈ ЈЕЛА, УМЕСИ И ПЕРЕЦ. 

Милосав МАРЈАНОВИЋ

15 – 16.

А СЈАЈНЕ ЛИ ЗБИРКЕ СРЕМЦИ ИМАЈУ, ПА ЛЕП КРУХ МЕСИЋЕ! 

Божо МИЉЕВИЋ

17.

ЕЈ, ЛЕП ИМ ЈЕ БИЗНИС СЕЛА: КУЋА ЈЕ С ПРИМЕРЦИМА КРУХА!

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ

 

Енигматски савез Србије

Координатор такмичења

Владимир Шарић


16 јул 2023

Решења:
10530. Нас Анка мамила (на санкама Мила)
10531. Bar dotuži Vici (Bardot u živici)
10532. Пориве Омер има (пори вео Мерима)
10533. Osmijesi Mona Lise (osmi je Simon Alise)
10534. Умаче Смаилу Дара (Ума, чесма, лудара); Умаче Смаилу ђак (Ума, чесма, луђак)
10535. Опрала мама терасу (Опра, Лам, Аматерасу)
10536. Fin kremen (Fink, remen)
10537. Ted rosu pije (Tedros, rupije)
10538. Bosch Wabach Tonki nađe (Bo, Schwab, Achton, Kina ĐE)
10539. Кор балансира тоналитете (Корбалан, сир, Ато, На Ли, тете)
10540. Истро моја! (Ист, Ром, Оја)
10541. Мора да сте пекли месо (орада, степе, климе, сом)
10542. Подао Ристо муља (под аористом уља)
10543. Подобан и лаком (под оба Нила ком)
10544. Радим икебане (Ра дими, Кеба не)
10545. Лав јетрењаче суши (ЛА вјетрењаче, С уши)
10546. Перо на балу страда (перо Н, А балустрада)
10547. Лепа конобарица (лепак ОН, О барица)
10548. Конзерваторијум (конзерва, тор и Ј у М)