23 јануар 2012
Tema za ovu nedelju su razne vrste pića (u postavci). U obzir dolaze i alkoholna i bezalkoholna. Evo i dva rebusa kao primer.

22 јануар 2012

Решења:
1253. Министарке финансија (мини старке, Финан сија)
1254. Не боли, лажу то! (небо лила-жуто)
1255. Кокошије супе (Коко шије, суп Е)
1256. Ко суши шаље? (косу шиша ЉЕ)
1257. Бебе лажу тате (БЕ бела, жута ТЕ)
1258. Шеста допуна устава (ШЕ стадо, пуна уста ВЕ)
1259. Добра вест не одзвања далеко (до браве СТ, Нео Д, звања, Д Алеко)
1260. Волите лепа села (Воли, теле пасе, ла)
1261. Унин угриз (у Нин-у гриз)
1262. Пева раскошна дама (П Ева Рас, кош Н, Адам А)
1263. Руж за усне (Р у Ж, З, А у С не)