недеља, 22. јануар 2012.

Решења:
1253. Министарке финансија (мини старке, Финан сија)
1254. Не боли, лажу то! (небо лила-жуто)
1255. Кокошије супе (Коко шије, суп Е)
1256. Ко суши шаље? (косу шиша ЉЕ)
1257. Бебе лажу тате (БЕ бела, жута ТЕ)
1258. Шеста допуна устава (ШЕ стадо, пуна уста ВЕ)
1259. Добра вест не одзвања далеко (до браве СТ, Нео Д, звања, Д Алеко)
1260. Волите лепа села (Воли, теле пасе, ла)
1261. Унин угриз (у Нин-у гриз)
1262. Пева раскошна дама (П Ева Рас, кош Н, Адам А)
1263. Руж за усне (Р у Ж, З, А у С не)

Нема коментара: