14 јануар 2010

Први енигмата, састављач ребуса, којег ћу вам представити у овој години је Владета Тривунац из Панчева. Владета је почео да се интересује за енигматику још 50-их година прошлог века, а као састављач, почео је са радовима у Вјесниковом квизу 1977. године. Саставља углавном словне ребусе о којима је написао и три одличне књиге: ''Како решавати словне ребусе'', ''565 једнословних ребуса'' и ''Идеје у словним ребусима''. Радове је објављивао у свим значајнијим енигматским листовима бивше СФРЈ. Задњих година објављује радове у ''Беоквизу'', ''Гласнику'' Енигматског савеза Србије и ''Веснику'' Енигматског клуба ''Нова Загонетка''. У ребусима стално тражи (и налази) нове идеје, па су као производ тога и настале три наведене књиге. Од недавно су књиге доступне и на интернету, а линк према том сајту је наведен у блогу под ''корисни линкови''.

11 јануар 2010

Решења из протекле недеље:
278. Начин исања (на Ч и Н, ПИ сања)
279. Полако с тим актима (пола костима К Т има)
280. Приче с митом негује Ирис (при чесми Том, не гује и рис)
281. Предраг уља носи брици (пре драгуља нос, ибрици)
282. Ложач из Малија (ложа, чизма, лија)
283. Риста чека цуру (Р истаче кацу РУ)
284. Преки Непалац (пре Кине палац)
285. Тривина обавеза (три вина, оба веза)
286. Воду Сима мути (во, дуси, мамути)
287. Дуг ме таре (дугметаре)
288. Порука Нади (пор у Канади)
289. Трипа Рас кија (три пара скија)