23 јул 2022

21 јул 2022

Страна са енигматиком из "Пећиначких новина" број 151 за јул 2022. годину.
Аутори: Гордана и Владимир Шарић.17 јул 2022

Решења:
9730. Нина ми све одобрава (нина мис вео до брава)
9731. Неда ме соколи (не да месо коли)
9732. Испит у школи (испи туш коли)
9733. Утегла мама слине (у теглама маслине)
9734. Напада гњев ратаре (напа, дагње, врат, аре)
9735. Слави народ асове (славина, рода, сове)
9736. Бојану Арсен каналише (Бо, јануар, Сенка, На Ли ШЕ)
9737. Добра Неготинка (до бране го, Тинка)
9738. Реал са Нишаве (Ал, Сани, Ша, Вере)
9739. У шаради наступамо (ушара, Дина, ступа, Мо)
9740. Роман као сиже зла (Ром, Анка, ос и жезла)
9741. Најезда Њемица (наје, здање, Мица)
9742. Изабраће се стране (иза браће сестра не)
9743. Ријека са притокама (рије Каса при токама)
9744. Сала за матуре (са Лазама Туре)
9745. Ja se novinara ne bojim (jasenovina, rane, Bo, Jim)
9746. Jane i Rob rade triode (Rio de Janeiro, Brad, et)
9747. У рано јутро бојница ми рапортира (ура, ној У, тробојница, Мира, портир А)