25 март 2015


Ovo je autorovo reagovanje na sopstveni rebus objavljen pod rednim brojem 3396.


22 март 2015

Решења:
3375. Предиво мати опра (пред Ивом ат и Опра)
3376. Доста Клара има (до стаклара Има)
3377. Узе ми Лазо лубуре (уз Емила Золу буре)
3378. Упала крајника (Палау крај Ника)
3379. Саме домарке (са медом арке)
3380. Соса момке дира (с Осамом Кедира)
3381. Рекао сам: Те треба напасти рукама! (река, осам тетреба, на пастиру кама)
3382. Споменик посланику (С по мени, К по сланику)
3383. Савет Ери на роману (са ветеринаром Ану)
3384. Убери кестење (Уб, Ерике, стење)
3385. Непотизам (мази топ Ен)
3386. Стрип о паду Катилине (с три попа дукати Лине)
3387. Саша лови маче (са шаловима Че)
3388. Вешт оружар (веш, тор, ужар)
3389. Подли помодар (под липом одар)
3390. Прелепе зеленкасте папричице (пре лепезе Ленка, Степа, причице)
3391. На даски Јана води (Нада скија на води)
3392. И волови нам ору (Иво лови на мору)
3393. Стоку напаса Радоје на Динари (сто куна, пасара, до јена динари)