01 април 2017

NAJREBUS MARTA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 5.4.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 9.4.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5077. Slavino momče (s lavinom omče)
5078. Neki Tiku tlače (ne kit i kutlače)
5079. Dolaze Mostarci (do Laze Mo, starci)
5080. Mesije dolaze (Mesi je do Laze)
5081. Veliki tanker (veli kit anker)
5085. Luta Kubanka (lutak u Banka)
5086. Tri kostima (triko s Tima)
5087. Dorat kapetana Toma (do Ratka pet anatoma)
5094. Gori baraka (go riba Raka)
5095. Katabolizam (mazi Lo batak)
5096. Odelo suši Karlu (ode los u šikar/l/u)
5097. Moris Ravel (LeVar s Irom)
5098. Uzbekistan (uz kist Bean)
5100. Preljub u šumi (prelju Buš umi)
5101. Krijepi junake rum (krije pijuna Kerum)
5102. Kupine na Siciliji (kupi Nena sic Iliji)
5109. Mangupi šumara kude (mangu pišu marakuje)
5110. Uča širu pije (u čaši rupije)
5111. Došla pakost u narod (do šlapa kost, Una, rod)
5112. Nata sudi vani (na tasu divani)
5113. Mehmed uzeo džak (meh, meduze, odžak)
5114. Meni je loš kamp (meni, jelo, škamp)
5118. Ne boli Mitra glava (nebo, lim i trag lava)
5119. Gnusna jama (gnu s najama)
5120. Izaka Blaženka kune (iza kabla ženka kune)
5121. Guščarice (gus carice)
5122. Invazija Huna (Inva, Zijah, Una)
5123. Bije Glorija - Bijeg lorija
5127. Zapažen amater Alan (Zapa ženama tera lan)
5128. Liju su zečevi juče jurili cele večeri (liju suze Čeviju Čej/s/u, rilice leve Čeri)
5129. Alba Parijeti (Alaba prijeti)
5130. Spala Mari marama (s palamarima Rama)
5131. Sako Riti malen (sa koritima Len)
5132. Dobre neke cure (do Brene kec, ure)
5133. Teorema (Teo /d/rema)
5134. Bura dok otkinu (burad o Kotkinu)
5135. Došla patrola (do šlapa trola)
5136. Platna lista (zlatna bista)
5137. Mokra trava (modra krava)
5138. Za Paris Ekrem pita (zapari se krempita)
5139. Kapu Mara skinu (kap u maraskinu)
5140. Suviše stari primeri (suvi šestari pri Meri)
5141. Slast Omera (s lastom Era)
5142. Obala Timoka (Ob, alat i Moka)
5147. Nikada nije lako Risti (Nika Danijela koristi)
5148. Lizi danas lijepo (Li zida naslijepo)
5149. Ja jako patim (jaja kopa Tim)
5150. Ne mogu sardinu da jedem Anti (nemo gusar Dinu daje demanti)
5151. Džejn Ejr (Vejn, eja)
5152. Grimizna dalija (Grim iznad Alija)
5153. Bat Eri jako težak (baterija, kote, Žak)
5154. Bana Nata varala (banana, tava, rala)
5155. Petre, povadi repu! (pet repova D i rep U)
5156. Ram Boro k Ivi nosi (Rambo, Roki, vino, si)
5157. Anka rani Ranka (Ankaran, Iranka)
5158. Napeti Keba (pet ikebana)
5159. Par četuje (parče tuje)
5160. Grubi Somalci (Gru, bosi Malci)
5161. Vere se Vera (Vere severa)VREMEPLOV


Rebuse skenirao i poslao Ilija Đurković.

27 март 2017

Još nije kasno da se uključite u takmičenje koje je spremio Jovan Novaković, jer traje do večeras u 22,00. Ja sam danas rešavao i moram priznati da su zadaci jako zanimljivi. Ima rebusa, anagrama, magičnih likova, sudokua i još po nešto. Evo još jednom njegove objave:TAKMIČENJE U REŠAVANJU ENIGMATSKIH ZADATAKA NA SAJTU JOVANA NOVAKOVIĆA

Prolećni miks


Osnovne informacije možete naći OVDE, a detaljnija uputstva pogledajte na linku instrukcije. Objavljena je i lista sa vrstom zadataka i bodovima.

Takmičenje traje 3 dana (od 25.3.-27.3.2017), a vreme za rešavanje zadataka je 120 min. u terminu koji učesnik sam odabere.


26 март 2017

Решења:
5118. Не боли Митра глава (небо, лим и траг лава)
5119. Гнусна јама (гну с најама)
5120. Изака Блаженка куне (иза кабла женка куне)
5121. Guščarice (gus carice)
5122. Инвазија Хуна (Инва, Зијах, Уна)
5123. Бије Глорија - Бијег лорија
5124. Све Споменка изазове (с веспом Енка иза зове)
5125. Сумња комшија Ибрица (с умњаком шија и брица)
5126. За нас је Ладо марка (Зана сјела до Марка)
5127. Запажен аматер Алан (Запа женама тера лан)
5128. Лију су зечеви јуче јурили целе вечери (лију сузе Чевију Чеј/с/у, рилице леве Чери)
5129. Алба Паријети (Алаба пријети)
5130. Спала Мари марама (с паламарима Рама)
5131. Сако Рити мален (са коритима Лен)
5132. Добре неке цуре (до Брене кец, уре)
5133. Теорема (Тео /д/рема)
5134. Бура док откину (бурад о Коткину)
5135. Дошла патрола (до шлапа трола)
5136. Платна листа (златна биста)
5137. Мокра трава (модра крава)
5138. За Парис Екрем пита (запари се кремпита)
5139. Капу Мара скину (кап у мараскину)
5140. Сувише стари примери (суви шестари при Мери)
5141. Сласт Омера (с ластом Ера)
5142. Обала Тимока (Об, алат и Мока)
5143. Режим Србије (режи М, С Р бије)
5144. Маче ми се чеше (мачем исече Ш Е)
5145. Удвара се Дамир (у два РА седам ИР)
5146. Лију ми сузе (лију Мис узе)