20 октобар 2009


Ове недеље представио бих Вам једног од наших најбољих састављача сликовних ребуса Милана Милина из Србобрана. У енигматске воде ушао је пре двадесетак година и до сада објавио неколико хиљада радова, првенствено анаграма и ребуса. Један је од ретких који сам црта своје ребусе, а препознатљив је по својим оригиналним и често духовитим идејама. Своје радове је објављивао и објављује у водећим енигматским часописима, учествовао је на скоро свим енигматским манифестацијама и такмичењима и освајао бројне награде.
Покушаћу да од његових радова које сам нашао у часописима које имам сачуване, извучем оне најзанимљивије и представим их на блогу.

19 октобар 2009

Решења заповедних ребуса из протекле недеље:

135. Огулин (огули Н)
136. Јединац (једи НАЦ), појединац (поједи НАЦ)
137. Бацили (баци ЛИ)
138. Режим у Триполију (режи М у три, полиј У)
139. Режим у Тирани (режи, мути, рани)
140. Пропали режим (ПР опали, режи М)
141. Исти сни (истисни)
142. Бери бери (бери, бери)
143. Ољу штипа Раја (ољушти, парај А)
144. То ме Мија учи (Томе мијаучи)
145. Ближи се цича (Б лижи, сеци ЧА)
146. Дескини клобуци (ДЕ скини, КЛ обуци)
147. Поп у Шиду (попуши ДУ)
148. Купинар (купи нар)