13 јун 2021

Решења:
8781. Бану Дара са рибичем (Бан удара сари бичем)
8782. Снијеле кабао бабе (сније Лека баобабе)
8783. Пробире шогор Анкаран (проби решо Горан Каран)
8784. Pesticid (pest i Cid)
8785. Teri Hatcher (TE Riha, T Cher)
8786. Лас Вегас (пас, не пас)
8787. Није журба (урбани јеж)
8788. Поп Сима оседео (по псима осе део)
8789. Издала сам оца (из Даласа Моца)
8790. Спаска ломи глупаке (с Паскалом иглу, па ке)
8791. Свиње тамане маниоке (с вињетама неман и оке)
8792. Вино и пршут (туш Р, пиони В)
8793. Мосна вага (агава Н, сом)
8794. Криста, Риста и триста туриста (ат, сир У, Т ат, сир Т, И ат, сир, ат, сир К)
8795. Горан уби сокола (А Л окоси, бунар ОГ)
8796. Трабакул (Лука Бар Т)
8797. Добриша Цесарић (ЦА рише бродић СА)