19 јул 2020

Решења:
8029. Чедоморке (Че до морке)
8030. Лијена конобарица (лије након оба Рица)
8031. Нисте то скопчале (ни, стетоскоп, Чале)
8032. Апелациони суд (иде Алан по сицу)
8033. Ви не раните (винер Аните)
8034. Не боје се ње (небо јесење)
8035. Девастирани Мали Стон (дева, с тиранима Листон)
8036. Тур к мени Станко пружа (Туркменистан, Коп, Ружа)
8037. Разина мора (Разина мора)
8038. Шта повикаше тапетари? (штапови, кашета, пет ари)
8039. Косара ванредно полаже (коса раван Р, Е дно, пола Ж, Е)
8040. Купио сам двоја кола (К у пи, осам, двојако ЛА)
8041. Одвајкада је народ градио паркове (о два Ј када Ј, Е на Р о Д, Г радио, пар К о ВЕ)