21 август 2012


Овај ребус је реаговање на ребус Мирослава Живковића у намери да се направи још неки ребус са овим музичким инструментом. 


19 август 2012

Решења:

1477. Тим паничи, Неле (тимпани, чинеле)
1478. Кларине тубице (кларинет убице)
1479. Клари не треба биде (кларинет, ребаб иде)
1480. Мандолина (Андол, Мина)
1481. Стање те камате (кастањете, Мате)
1482. Шарада и ребус (шара, даире, бус)
1483. Јури Ћири Осман долином (Јурић и Рио с мандолином)
1484. Бабе раде нешто (Тоше не, да ребаб)
1485. Лимени добош (Ли Мен добио Ш)
1486. Таламбас (Баста, Лам)
1487. Ужаси ринга (ужа сиринга)