20 март 2016

Решење:
4257. Набра Видосава невене (на брави до саване вене)
4258. До голе коже (со воле коке)
4259. Лина глади Олега (гладиоле, Галина)
4260. Ратка пали Марија (раткапа, лимарија)
4261. Добро да је дрењак (до брода једрењак)
4262. Шта писах Ани? (штап и сахани)
4263. Триша хтео дело (три шахте, одело)
4264. Платила Тина алат (П лати, лати Н, АА лат)
4265. Соли вама јело Јаница (с оливама је лојаница)
4266. Узели су све лаке ципеле (уз елису с вела кец и Пеле)
4267. Маже Милан пекмез (на жени лампе, кнез)
4268. Павла касирка вија (павлака, сир, кавијар)
4269. Ко све чека посао? (кос, вече, кап, осао)
4270. Нема Никола новца (немани, колан, овца)
4271. Дивна је игра шакала (див, наје и грашак, ала)
4272. Добра декада (до браде када)
4273. Чворак не воли страшила (чвор, акне, вол, Истра, шила)
4274. Пријеступ атлетичара (прије ступа Т лети Ч ара)