29 јул 2023

VREMEPLOV

Rebuse skenirao i poslao Rešad Besničanin.


Od Jovana Novakovića stiglo je obaveštenje:

 

AVGUSTOVSKE OPTIMIZACIJE


Večeras je počela avgustovska optimizacija - kolone. Zadatak je prilično enigmatski i prilično jednostavan, pa ako objaviš na blogu možda nekoga zainteresuje da odvoji malo vremena, mada verovatno neće.

Pozdrav!

26 јул 2023

 

11. "МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА"

 

    Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката "11. МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА".

    Такмичење се организује у следећим дисциплинама:

  1. ЧИСТ СЛОВНИ РЕБУС - једнословни, вишесловни или са речима
  2. КОМБИНОВАНИ СЛОВНИ РЕБУС - са словима бројевима, знацима, симболима
  3. ИНДИРЕКТ У СВИМ ВАРИЈАНТАМА - синоним поставке, израз који се логички наслања на поставку или произилази из ње, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично

Општа такмичарска правила:

 

  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина,

      са највише 10 састава по једној и са највише три ауторске

      шифре укупно.

  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и

      потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру

      А5 формата.

  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним

      правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева  

      предметних загонетака.

  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност,

      маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и

      ефектност решења.

  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће «економичност»

      рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у

      поставци.

  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.

  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке,

      синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или

      наглашавање одређених делова синонима или асоцијације

      поставке и слично.

  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције

      биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

 

Општи услови конкурса:

 

  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен.

      Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа

      у такмичењу.

  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија

      и одређивања коначног пласмана.

  3. За све такмичарске дисциплине, за ауторе три најбоље пласирана

      састава, биће обезбеђене одговарајуће награде.

  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка»

      (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија

      Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.

  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити  

      идентификацију шифре, са именом и презименом аутора,

      кућном и електронском адресом и бројем телефона.

  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2023. године.

 

Београд, 21. јули 2023. године

  

                                       Председништво ЕК «Нова загонетка»

 

23 јул 2023

Решења:
10549. Пар из Ирига (Париз и Рига)
10550. Ала тупи Романа (алат у пиромана)
10551. Ово је привид једнакости (овоје приви дјед на кости)
10552. Ти си заспала (тис иза СПАЛ-а)
10553. Суни Тоши и ти! (Сунит О, Шиит И)
10554. Одакле сте родом? (Одак, Лестер, Одом)
10555. Уман ти, лукави они (У мантил, УК авиони)
10556. Она дама му ласкала (О Нада Мамула, С кала)
10557. Тај чирак (Тајчи - рак)
10558. Доајени кошарке (до Аје Нико, шарке)
10559. Узорне лутеранке (уз Орнелу тер Анке)
10560. Опат и камарила (о патикама Рила)
10561. Деда сликар (Дедал, Икар, С)
10562. Vasko da gama (vaš kod agama)
10563. Нагла випера (на глави пера)
10564. Игра шогор Ани (И Грашо, Горан И)
10565. Узели су пило Тени (уз елису пилот, ''Е.Н.И.'')
10566. Слатки мед има Ружина бака (С лат, Ким, Еди Маружин, абак А)