15 октобар 2023

Решења:
10721. Надалов иметак (Нада лови метак)
10722. Перу Ника соколи (перуника, сок, Оли)
10723. Ланин ауто кона довезе (лан и наут око Надовезе)
10724. Ала тутор бибери (алат у торби Бери)
10725. Гробна тишина (Аниш, Итан, Борг)
10726. Мене много брине рат (Менем, Ного, Брин, Ерат)
10727. Претили Папи Руси (пре Тили папируси)
10728. Расизам у Амера (Рас иза Муамера)
10729. Подука тутора (по дукату тора)
10730. Латинска Америка (лети марка ка Сани)
10731. Трска у бари (Турска, Бари)
10732. Ја ребусе нудим умнима (јаре, бусен у диму, М/н/има)
10733. Напудрај Вери нос! (напу Драјвер нос/и/)
10734. Ко би рекао да је етик етероман (Коби, река, одаје, етикете, роман)
10735. Да ми је ролат од мака (Рола, Тод, макадамије)
10736. Тенкисти пале табор (бор ТЕ, Н кист и палета)
10737. Парком Ада шеће рад' очаја (пар комада шећера до чаја)
10738. Насредин дијели цекине (насред Индије лице кине/за/)