01 јул 2016

NAJREBUS JUNA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.7.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 9.7.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4469. Idi sutra k toru (i Dis u traktoru)
4470. Grub remen (Gru, Bremen)
4471. Nama Raka nije žilav (na Marakani jež i lav)
4472. Skupa mami mašina (s kupama Mima, šina)
4473. Park u Palanci (par kupa, lanci)
4474. Ivi kivi klija (kivi, kivi, lija)
4475. Dobar bek Aca (do barbe kaca)
4476. Priča Julija (pri čaju lija)
4477. Ko bre najebao? (kobre, naje, boa)
tak1. To te Mira nasekira (totemi, rana, sekira)
tak2. Budali je topuz bar jak (Buda, lije, top uz barjak)
tak3. Pije Vacko punč (pijevac, kopun Č)
tak4. Cure sudopere - Cure su do Pere
tak5. Popuni šupu Nikola (pop u Nišu puni kola)
tak6. Pop ističe šeri (po pisti češeri)
tak7. Lijepo redam fore (lije pored amfore)
tak8. Nudi Stipe Ruži Rafu (nudisti peru žirafu)
tak9. Ideje ti dobre za posao Anice (ide Jeti do breza po saonice)
tak10. Došla Peri Barica (do šlape ribarica)
tak11. Osmisli kartu Rista (osmi slikar turista)
tak12. Tupi Lana opako (tu pila naopako)
tak13. Posrnuo delija (po srnu ode lije)
tak14. Ušikao se Kire (uši kao sekire)
tak15. O Rahmanjinovu često pričaju (orah manji no vuče, sto pri čaju)
tak16. Vojo kuka: kriza vina (zavoj, okuka, krivina)
tak17. Pokra vama sused morke (po kravama su sedmorke)
tak18. Sada mama k Ralji ode stopom (sa damama kralj i ode s topom)
4481. Koka-kola (Lola, loka)
4482. Simona Halep (monah, ale, psi)
4483. Pulenat je razoran (pulena tjera Zoran)
4484. Uznik ubojica (uz Niku bojica)
4485. Bura dokom bije (burad oko Mbije)
4486. Ušikao si se! (uši kao sise)
4490. Presu Dana sok nama (presuda na soknama)
4491. Prije žure da uzmu zejtin (pri ježu red, a uz muzej Tin)
4496. Lijepa li je Teodora (lije pa lije te odora)
4497. Ode Lana dragom (odela nad ragom)
4498. Peri skupa skuša (perisku pas kuša)
4499. Patris Evra (pas, tri evra)
4500. Musa Sisoko (oko sisa su M)
4501. Dimitri Paje (Dim i tri Paje)
4502. Slatka Irma (alatka, urma)
4503. I kona hrama (ikona hrama)
4504. Alida deset karika tura na rodu - Ali dade set karikatura narodu
4505. Popij lek Rajane (po pile kraj Ane)
4506. Tu nisu zastale (Tunis uz astale)
4507. Vode Mongola ćilimari (vo, demon, golać i limari)
4508. Nive su zastale (Nives uz astale)
4509. Sava zetu kanistere osuši (sa vaze tukan i stereo s uši)
4510. Preti tapetar (pre Tita Petar)
4514. I Mate oteto važe (ima Teo tetovaže)
4515. Papu časte pićem (papuča s Tepićem)
4516. Mesina me čeliči (Mesi na meče liči)
4517. Polovna guma (Pol ovna guma)
4518. Sekuritatea (seku pita Tea)
4519. Jejina strina je napala maru (jejina s tri naje na palamaru)
4523. Spremih izvod (sprej, Mihiz, vod)
4524. Letuje svak u Panami (na Miletu je sva kupa)
4525. Pad Italije (pat i dalije)
4526. Ubo cipele Nikola (u boci pelen i kola)
4527. Presu dajemo Draganu (presuda je modra ganu)
4528. Krvava obrva (krava, vo, brav)
4530. Pop loče (po ploče)
4531. Azra i Luka vezu (Azrail u kavezu)
4532. Nosim Enisu na ranč Asti (nos i meni su narančasti)
4533. Deklamator pardonira masi (mator par donira Masi dekla)
4534. Prosi Paja na pijaci (prosipaj Ana, Pij Aci)
4535. Migrena te spopala (mig Renate s po Pala)
4536. Bod Amerike (Boda meri ke)
4537. Ume ta Maja s Natom (u metama Jasna, Tom)
4538. Uman dekan (u Mande kan)
4539. Luka sapuna ruku (Lukaku, Sapunaru)
4540. Sava zetu kanale kopao (sa vaze tukana Leko pao)
4541. Sanjiva Martina ispita Malika (sa njivama rtina i s pitama Lika)
4542. Par kobasica (park, oba sica)
4543. Dosta blaga leta (do stabla galeta)
4544. Preti Marej (pre Tima Rej)
28 јун 2016

ANIMIRANI REBUS (7, 2, 7)
Boli te glava

4535.                                                                       Autor: Ilija Đurković


26 јун 2016


Enigmatski savez Srbije organizuje 1. Otvoreno prvenstvo Srbije za anagramiste. Propozicije takmičenja su sledeće:

a) Takmičenje traje tri kola, koja će biti održana od 15. juna do 15. jula, od 16. jula do 16. avgusta i od 17. avgusta do 17. septembra 2016. godine. Domaćini kola su Aco Janković, Zoran Radisavljević i Ivan Andonov.

b) U svakom kolu takmičari sastavljaju radove na dve zajedničke i na jednu slobodnu temu, a njih će odrediti domaćini kola. U prvom kolu teme su sledeće:

1. ŽIVOT NIJE JORGOVAN, ALI NIJE NI ROBIJA
2. UMETNIČKA GALERIJA "NADEŽDA PETROVIĆ"
3. Sastaviti čist anagram, od maksimalno 40 slova, na temu po izboru iz ruske klasične muzike (kompozitor, muzičko delo ili kompozitor i njegovo delo)

c) Pravo učešća imaju svi anagramisti iz Srbije i inostranstva, a radovi (koji moraju biti čisti anagrami) šalju se isključivo na mejl anagrami2016@gmail.com . U svakoj zadatoj temi takmičari mogu da prijave najviše dva rada, ali samo jedan od njih će im se računati za plasman.

d) U svakoj od tema bodove će dobijati deset najuspešnijih takmičara, po sledećem sistemu: 25, 20, 15, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2. Takmičari koji ne uspeju da se plasiraju među prvih deset, a imaju ispravan rad, dobiće po jedan bod. O rezultatima svakog kola moći ćete da budete informisani na sajtu ESS, u časopisu "Enigmatika" i na enigmatskim blogovima.

e) Radove će ocenjivati mešoviti žiri, u kome će biti ugledni enigmati koji se ne takmiče, ali i sami učesnici ovog šampionata. Sličan princip uspešno se primenjuje na raznim internet takmičenjima, a brojnost žirija utiče da rezultati budu objektivniji.

f) Pobednik 1. Otvorenog prvenstva Srbije za anagramiste biće takmičar koji nakon tri kola sakupi najviše bodova. U slučaju istog broja bodova, plasman će se odrediti na osnovu većeg broja pobeda, zatim drugih mesta, itd.

g) Za najbolje takmičare, pored pehara, medalja i enigmatske literature, predviđene su i novčane nagrade. Svaka pobeda vredeće po 1.000 dinara, a osim toga, tri najbolja takmičara u generalnom plasmanu dobiće 3.000, 2.000 i 1.000 dinara.


Enigmatski savez Srbije želi svim takmičarima odlične anagrame i uspeh u takmičenju, ali pre svega da se dobro zabave, u fer i korektnoj igri.  
Решења:
4514. И Мате отето важе (има Тео тетоваже)
4515. Папу часте пићем (папуча с Тепићем)
4516. Месина ме челичи (Меси на мече личи)
4517. Половна гума (Пол овна гума)
4518. Секуритатеа (секу пита Теа)
4519. Јејина стрина је напала мару (јејина с три наје на паламару)
4520. Јак налет ветра вама годи (јакна, летве, трава, маг, Оди)
4521. Подигла мама груди (по иглама маг Руди)
4522. Сквош Тамара игра (скво шамара тигра)
4523. Спремих извод (спреј, Михиз, вод)
4524. Летује свак у Панами (на Милету је сва купа)
4525. Пад Италије (пат и далије)
4526. Убо ципеле Никола (у боци пелен и кола)
4527. Пресу дајемо Драгану (пресуда је модра гану)
4528. Крвава обрва (крава, во, брав)
4529. Gabinov akcent i glumačka nadarenost su djelovali na redatelje (Gabi Novak, cent, iglu, mačka, Nada, Reno, ST, sud, jelo, val, INA, red, atelje)