недеља, 09. мај 2021.

Решења:
8688. Чио даса с коном (чиода с асконом)
8689. Коб Радош куне (кобра до шкуне)
8690. Нариба Томо Талијана (нар и бат омота лијана)
8691. Будимир Ћосовић (Иво, Субић, Модрић)
8692. Тенисерка Ивана Јоровић (Крис Еверт Ј, Ана Ивановић О)
8693. Вештице долетеле (веш, тице, доле теле)
8694. Прети слон Аци брици (претис-лонац, ибрици)
8695. Пастрмке Иво лови (пас, трмке и волови)
8696. Сува газа (суза, вага)
8697. Медицински отпад (до пинк цимета Дис)
8698. Селендра права (селен драп, Авар)
8699. Окошљиве Суданке (око шљиве су Данке)
8700. Таксист румбу квари (так, систрум, буквари)
8701. Игра у финалу Симона Халеп (Иг, Рауф, Ина, Луси, монах, Алеп)
8702. Причају о симболима (при чају Осим бол има)
8703. И матори се жени (Има тори с Ежени)
8704. Премало се купамо (према Ло Секу па Мо)
8705. Зарадио Анте неку пару (ЗА радио-антене, купа Р У)
8706. Брањени циљ паде (Б рањеници, ЉП аде)
8707. Чувену Лару жалим. Уништена душа. (Ч увенула ружа, лимун И, штенад УША)


субота, 08. мај 2021.

VREMEPLOV

Rebuse skenirao i poslao Živadin Jovanović.


петак, 07. мај 2021.

НАЈРЕБУС АПРИЛА

Врло уједначен број поена у првој фази гласања и велика разлика између првопласираног и свих осталих након друге фазе. Ребус Боже Миљевића са решењем: Свиделе су му се (сви деле суму с Е), освојио је највише поена у другој фази и сасвим заслужено је победио у избору најбољег ребуса у априлу. Браво Божо! Честитам такође и Зорану и Чедомиру који су освојили 2. и 3. место, јер су имали одличне ребусе. Хвала судијама на још једном добро обављеном жирирању. Хтео бих да подсетим да је мој избор судија такав, да покушавам што већем броју људи омогућити да учествују као судије. Зато сваког месеца променим по неког од њих, а критеријум ми никада није био тај да ли је неко добар или није. Сматрам да смо сви довољно добри за тај посао, само што имамо различите критеријуме, а то самом избору даје посебну драж.3. KOLO - REBUS

U trećem kolu 2. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka, koje se održava pod nazivom "Memorijal Radomira Mićunovića" (u znak sećanja na našeg istaknutog pesnika i autora rebusa) na programu je sastavljanje rebusa. Vaš zadatak je da uradite rebus čija dužina je od 10 do 25 slova, tako da u frazi (ne u rešenju) upotrebite reč KORONA, koju nije dozvoljeno menjati po padežima.

Svaki takmičar može da pošalje najviše tri rada za šampionat. Radove pošaljite na mejl: kombinator015@mts.rs ili na adresu Sreten Perić, Slavka Rodića 52, 15300 Loznica, najkasnije do 1. juna 2021. Nakon što žiri pregleda prispele rebuse, 12 najboljih sastavljača dobiće bodove (25, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

Svim učesnicima takmičenja Enigmatski savez Srbije želi dobru zabavu i uspešne rezultate!

уторак, 04. мај 2021.

НАЈРЕБУС АПРИЛА
(ДРУГА ФАЗА)
 
 
У првој фази гласања учешће је узело 14 судија. У другу фазу иде 11 ребуса који су сакупили од 5 до 7 бодова. У другој фази гласања, шесторо судија одабраће 5 ребуса за које сматрају да су најбољи и поделиће им бодове по систему 5, 4, 3, 2 и 1 бод. Судије у другој фази биће Борис Назански, Светлана Јоргаћијевић, Будимир Ћосовић, Драгиша Цетић, Бранислав Никић и Илија Ђурковић.
 
Уколико је неко од судија спречен, молим да ми на време јави, да бих нашао замену. Рок за гласање је петак, 07.05.2021. до 20,00 часова. Гласови се шаљу на мој мејл nikic.branislav@gmail.com
Ево одабраних ребуса:
недеља, 02. мај 2021.

Решења из протекле недеље:
8673. Јапа на цуг јури (Јапанац у Гјури)
8674. Популарна кума Мијана (поп у Ларнаку мами Јана)
8675. Доге би саламе (до гебиса ламе)
8676. Рибар из Уба (Ибар и зубар)
8677. Хоћемо ли у Шабац на вашар (воће, Мили, Уна, басна, Јашар)
8678. Кости мамута (костим, а/М/ута)
8679. Што киње гошћу прије? (ћуприје, шток и Његош)
8680. Јурим пензију, чек у ПИО фонду (Јури Мпензи јуче купио фонду)
8681. Папуче за балетане (Пап, уче, Забалета не)
8682. Сакристан омета доноре (са Кристаном Ета до Норе)
8683. Свуд уимамо наситно (с вудуима монаси, Нот)
8684. Сувомеснате прерађевине (с увом Есна те пре Рађе вина)
8685. И заведе те мила Наталија (иза ведете Милана Талија)
8686. Objedinjen atak na bogove (obje dinje na tak nabo Gove)
8687. Касни Мате љутито (ка сниматељу Тито)

Срећан Васкрс свима који га данас прослављају.

субота, 01. мај 2021.

NAJREBUS APRILA
(PRVA FAZA)
 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 04.05.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 07.05.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 
8616. Ava Nikolu tužaka (avan i kolut u Žaka)
8617. Brije nas Mijana (Bri je nasmijana)
8618. Taj čin as ceni (Tajči na sceni)
8619. Alisa šeće rano Milanom (Ali sa šećeranom i lanom)
8620. Namjera makijavelista (na mjerama Kija veli sat)
8621. Profit Erola mami (profiterola mami)
8622. Sreo Mitar Omera (s Reom i Tarom Era)
8623. Pijani nasu s nama (pijanina s usnama)
8624. Prati stražarka uznicu (Prat, Istra, Žarka uz Nicu)
8625. Nika bitange potera sama (nikab i tange po terasama)
8626. Popisaše širom sela (Popi sa šeširom sela)
8627. I bradonje galame (Ibra, do njega lame)
8628. Dobar anagram, bolan! (do Bara nag Rambo, lan)
8629. U torbi je liker (utor, bijeli ker)
8630. Ka Napulju bi cestar (kanap u Ljubice star)
8635. Banu zla Stana (Ban uz Lastana)
8636. Sni Marin gost Artur (snima Ringo Star tur)
8637. Stari major ganuo Boru (Star ima jorgan u oboru)
8638. Ko to tamo peva? (Toto, Tomo, ševa)
8639. Trpe zubari (trpezu bari)
8640. Prijesna jaja oni vole (prije naja Jason i vol E)
8641. Te slave slavi mesto (Tesla, vesla, vime, sto)
8642. Donji veš (Sonji keš)
8643. U nadi, ženo, živi! (Una diže nož Ivi)
8644. Popi Stam lažnjaka (Po, pista, mlažnjak A)
8645. Samur vama skup (sa murvama skup)
8646. Šta piše stoper? (štap i šestoper)
8647. Nadmene omraze (nad Meneom Raze)
8648. Kudi demokrate ona (kud ide mokra Teona?)
8649. Prija muku muči (pri jamu kum uči)
8650. I naši šamaraju (Ina šiša Maraju)
8655. Savu kore pomorke (sa Vukorepom orke)
8656. Lova curama dana (lovac u Ramadana)
8657. Oca tješi Marin (ocat je Šimarin)
8658. Dokaz Ana dostavila (do kazana dosta vila)
8659. Sena je lepa s jeseni (sena jele, pasje seni)
8660. Liga šampiona (paša i golmani)
8661. Rad animatora (Radan i Matora)
8662. Rad u fabrici (Radu, Fabrici)
8663. Elena Kitić (nakit i ćele)
8664. Zamiru jeleni (za Miru je Leni)
8665. Stara se nana papi rugala (Stara sena, na papiru Gala)
8666. Svidele su mu se (svi dele sumu s E)
8667. Svom bati Mavi skače (s vombatima viskače)
8668. Salasto meso (sa Lastom Eso)
8669. Safron tera magare (sa fronterama gare)
8673. Japa na cug juri (Japanac u Gjuri)
8674. Popularna kuma Mijana (pop u Larnaku mami Jana)
8675. Doge bi salame (do gebisa lame)
8676. Ribar iz Uba (Ibar i zubar)
8677. Hoćemo li u Šabac na vašar (voće, Mili, Una, basna, Jašar)
8678. Kosti mamuta (kostim, a/M/uta)
8679. Što kinje gošću prije? (ćuprije, štok i Njegoš)
8680. Jurim penziju, ček u PIO fondu (Juri Mpenzi juče kupio fondu)
8681. Papuče za baletane (Pap, uče, Zabaleta ne)
8682. Sakristan ometa donore (sa Kristanom Eta do Nore)
8683. Svud uimamo nasitno (s vuduima monasi, Not)
8684. Suvomesnate prerađevine (s uvom Esna te pre Rađe vina)
8685. I zavede te mila Natalija (iza vedete Milana Talija)
8686. Objedinjen atak na bogove (obje dinje na tak nabo Gove)
8687. Kasni Mate ljutito (ka snimatelju Tito)

петак, 30. април 2021.

Јован Новаковић шаље обавештење о почетку мајских оптимизација. Придружите се!