01 фебруар 2019


NAJREBUS JANUARA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku januara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 05.02.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 08.02.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6705. Paše ka Marici jašu (paše kama Ricijašu)
6706. Kolja čuva kule (koljač u Vakule)
6707. Velja čaj Evi lijeva (Veljača je Vilijeva)
6708. Riba na cesti (ribanac, Esti)
6709. Rachel i stranac (Ra, Che, list, ranac)
6710. Stupanj napetosti (Ist U, panj, nape, tost)
6711. Ko njive parceliše, Vane? (konj i vepar celi, ševa ne)
6712. Mo Bamba (Bo, mamba)
6713. Namami me Čehinja (na mami meče hinja)
6714. Mamu ti napali ćuskijom (mamuti na Paliću s Kijom)
6715. Manite nas, oči vas lažu (Man i Tena sočiva slažu)
6716. Tače rodu Dara (Tačer odudara)
6717. Dorat kasa stepom (Dora tka sa Stepom)
6718. Riblje ulje (rublje Ilje)
6719. Pričaš idiotima (pri čaši dio tima)
6720. Dina mi traži to (dinamit, Ra, žito)
6727. Gorile kod Okučana (gori Leko do Kučana)
6728. Za Kupres avioni lepo lete (Zaku presavi O'Nil epolete)
6729. Kore nisu sveže (koren Isus veže)
6733. Luka Dončić (Duka, lončić)
6734. Andre Agasi (An Drea gasi)
6735. Pere Cana naslage ruma (perec, ananas, lager, Uma)
6736. Pričom amatere zaveli (pri Č O mama - Tereza veli)
6737. Reklamirate lek (rekla Mira: tele K)
6738. Žestoka polemika (Pol Emi kaže: stoka)
6739. Smoto Rom cigaru (s motorom Ciga RU)
6740. Kota četiri stotine (Tine, kotač, ET i Risto)
6741. Nano šijem Aliji (na noši je mali JI)
6742. Div između lijana (divizme Đulijana)
6746. Jako sam opasan (jak, osa, Mopasan)
6747. Najurena Tanjuška (naju Renata njuška)
6748. Bilje žirafa samo jede (bilježi Rafa samojede)
6749. Po novac ide Vica (ponovac I devica)
6750. Pripit urar Alija (pri Pitu rara lija)
6751. Nasto lupi Janka (na stolu pijanka)
6752. Demijurg (gruj I med)
6753. Obojeni pastuh (uho, Bo, jeni, pas T)
6754. Siromašak grašak (kaša R, G kaša, Moris)
6755. Nagon gudača (na gongu Dača)
6756. Dobro Dako pita (do broda kopita)