07 март 2020

НАЈРЕБУС ФЕБРУАРА

Завршен је још један избор најбољег ребуса на овом блогу. Хвала свим судијама што су мој ребус ИДЕЈА НА ПОМОЛУ (иде Јана по молу) прогласили за најбољи. Ово је, изгледа, био мој месец, јер сам у првих 4 имао чак 3.VREMEPLOV

04 март 2020


NAJREBUS FEBRUARA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 15 sudija. U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 6 do 10 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Andon Koloski, Ejub Semić i Ilija Ozdanovac. 


     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je subota, 07.03.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:


02 март 2020

РЕЗУЛТАТИ ДЕВЕТОГ «МЕМОРИЈАЛА СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА»


ПЛАСМАН ПО ТАКМИЧАРСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

 


Резултати преузети са блога  ''Нове Загонетке''.Остале информације о овом такмичењу прочитајте на њиховом блогу.01 март 2020


NAJREBUS FEBRUARA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 04.03.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 07.03.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


7582. Oče, šalimo se (očeša lim ose)
7583. Ujak nam asuru bacio s mola (u jaknama su rubac i osmo la)
7584. Ušara caru žabu tera (u šaraca ruža butera)
7585. Pokloni raduju (Po klonira Duju)
7586. Ideja na pomolu (ide Jana po molu)
7587. Pas nam reži (pas na mreži)
7588. Pazimo na srču! (Paz i Mona srču)
7589. Da l' Toni među meri, mama? (Daltoni među Merimama)
7590. Ko li zna dendija? (Kol iznad Endija)
7591. Tatami trebaju netaknut (tata, mitre, bajuneta, Knut)
7592. Pako De Lusija (pagode, Rusija)
7593. Iznervirana mati (Izner, Vir, Ana, Mati)
7594. Samaritanac i ljudi (sama Rita na cilju DI)
7595. Posve će Niku i Matu ceniti (po svećeniku ima tuce niti)
7596. Deci male cipelice (decimale, C Ipe, lice)
7597. Žiriranje naroda (žir i ranjena roda)
7598. Upeca ribu Redžina (u pecari bure džina)
7599. Poput uje stenje (po putu je stenje)
7600. Prebačaji norme (pre Bača jin, orme)
7601. Pokal Deranji važan (Po, kaldera, njiva, Žan)
7602. Mogu li uzurpirati vlast rojalisti (moguli uz Ur, pirati, vlas, Troja, list I)
7603. Koračam Cirihom (kora, čamci i h/r/om)
7604. Taj galantan German (tajga, lan, tange, rman)
7605. Suva šljiva (siva gljiva)
7606. Niski start (viski, Smart)
7607. Iz inata lijepa Stana likuje (Izi, Natalije, pasta, Na Li, kuje)
7608. Prelepa, dobra Nikolina (Prele, padobrani, Kolina)
7609. Unu tražili vandali (unutra Žil i van Dali)
7610. Bajo ne tuguje (bajonet u guje)
7611. Rad astronoma (Rada s tronom A)
7615. Dosta ti veneš (do stative Neš)
7616. Masaža bi caru pasala (masa žabica, rupa, Sala)
7617. Prejaka rakija (pre jaka rak, Ija)
7618. Ode Luka sam u rat (o delu kasa Murat)
7619. Naruči gramatiku za dame (nar u čigrama tik uz adame)
7620. Pri maturi barabe zaradiše (primat u ribara bez ara diše)
7621. Sofia Kenin (sofa, Ike, Nin)
7622. Manchester City (Cathy, stremen, CI)
7623. Bong Joon-Ho (Borg, jod, uho)
7627. Ističe se rum (ističe serum)
7628. Sledila se reka (sledi Lase Reka)
7629. Kupi Donki hot-dog uja (kup i Don Kihot do guja)
7633. Sadi orahe Emilija (Sadio, Raheem, Ilija)
7634. Mori me strah (Hart s Emirom)
7635. Crveni kolobari (crve Nikolo bari)
7636. S Lalom ašikuje (slalomaš i kuje)
7637. Taj presudan atak si studirao (Taj pre Sudana taksistu dirao)
7638. Špageti a la sicilijana (špag Eti, a lasici lijana)
7639. Pretače rakiju Maze (pre Tačera Kiju maze)
7640. Uzrok okobolje Vaclavu strabizam (uz rokoko Boljevac, lav, ustra, bizam)
7641. Salu čiča kreči (Salu, čičak, reči)
7642. Milan Žarkovački (Milat, Marko, Rački)
7643. Ilija Ozdanovac (Alija, uzda, lovac)
7644. Rešad Besničanin (Meša, dres, Ličanin)

Решења:
7633. Sadi orahe Emilija (Sadio, Raheem, Ilija)
7634. Мори ме страх (Харт с Емиром)
7635. Црвени колобари (црве Николо бари)
7636. С Лалом ашикује (слаломаш и кује)
7637. Тај пресудан атак си студирао (Тај пре Судана таксисту дирао)
7638. Шпагети а ла сицилијана (шпаг Ети, а ласици лијана)
7639. Претаче ракију Мазе (пре Тачера Кију мазе)
7640. Узрок окобоље Вацлаву страбизам (уз рококо Бољевац, лав, устра, бизам)
7641. Салу чича кречи (Салу, чичак, речи)
7642. Милан Жарковачки (Милат, Марко, Рачки)
7643. Илија Оздановац (Алија, узда, ловац)
7644. Решад Бесничанин (Меша, дрес, Личанин)
7645. Еротикон (емотикон)
7646. Шер пева, ривали стрепе (шерпе, варива, лист репе)
7647. С Пазинком оре пера (спази Нкомо репера)
7648. Norman Mailer (roman, mineral)
7649. Аполит над Дардом (модра ДД антилопа)
7650. Слон цима по клопци (с лонцима поклопци)