19 мај 2013

Решења:
1936. Коса литица (кос и латица)
1937. Брине Тина лупа (бринетина лупа)
1938. Медијапан Кемал Инеси глача (мед и јапанке, малине с игла(м)а)
1939. Пупина сав Идвор иште (пупи на Сави двориште)
1940. Солидарисања (соли дар И Сања)
1941. Гол Филипа Лама (лама, Голф и липа)
1942. Преписка сина траје (пре Писка Синатра је)
1943. Наду навукли на лепак (на Дунаву клин, але, пак)
1944. Пиратерија годи народу (пи, Ра, Тери, Јагодина, род У)
1945. Баталили су посао (Бата, Ли, Ли, суп, оса О)
1946. Наплатни задатак (на платни З, ада, так)
1947. Златно теле (З лат, ноте ЛЕ)
1948. Габи воли изабраника (ГА биволи иза браника)
1949. Дуго леже несташне цуре (ДУ голе жене, С ташне, Ц уре)