11 децембар 2016

Решења:
4884. Зарибала Лајка (зар и балалајка)
4885. Беноа Пер (репа, небо)
4886. Спари Жан комедијаше (с Парижанком Еди јаше)
4887. Наседамо смицалицама (на седам осмица лица МА)
4888. Тај радо брани народ (Тајра, Добра, Нина, Род)
4889. Ко то рани, Норо? (Которанин, оро)
4890. Попис подрума (поп испод рума)
4891. Попила дама ликер (поп и Лада, мали кер)
4892. Носи трико лена (нос и три колена)
4893. Томпус тиња (Том, пустиња)
4894. Јеле Нико шута (јелен и кошута)
4895. Цима ли Дуле? (мали дулеци)
4896. Кашуби куку Васи носе (кашу бику кува син осе)
4897. Јелен и кошута (јеле Нико шута)
4898. Асим једнако шути (ас и мјед на кошути)
4899. Девојка се сватовима нада, (де, во Ј, касе СВ, атови МА, Н ада)
          удовица нада и не нада, (удови ЦА, Н ада, мине, Н ада)
          стара баба заиста не нада. (С тараба, база И С тане, Н ада)
4900. Вук Караџић (вук, кара Џ и Ћ)
4901. Народна пословица (нар О, дна ПО, С лови ЦА)