04 јун 2022

ВРЕМЕПЛОВ
 
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

02 јун 2022

 

Novo takmičenje u rešavanju anagrama (TURA 25 )

Nakon pola godine pauze na blogu ŠMEK u nedelju, 5. juna biće održano novo takmičenje u rešavanju anagrama (TURA 25). Zadatke je pripremio Kristian Knežević, a ovaj put kompletna tematika vezana je za Vojvodinu, tako da rešavače očekuju vrlo zanimljivi anagrami.
Takmičenje počinje u 20 časova. Nadam se da će osim redovnih rešavača biti i neki novi takmičar(i).

Dobro došli i ugodna zabava!

DOPUNA ZA GLASANJE

 

NAJREBUS МАЈA

(PRVA FAZA)

 

Napravio sam propust kada sam pripremao rebuse za glasanje, tako što nisam uvrstio I rebuse koji su bili na takmičenju. Pošto takmičarske rebuse uvek uvrstim u izbor najrebusa meseca, bilo bi nepravedno da ih zbog mog propusta izostavim, pa sam zato odlučio da I njih pošaljem na glasanje, ali u posebnom spisku. Potrebno je da izaberete 4 rebusa iz ovog spiska koji vam se najviše dopadaju I pošaljete mi ih na mejl, nezavisno od ostalih rebusa.

Ja ću na kraju odrediti koji rebusi će iz prve grupe, a koji iz ove sa takmičenja, ići u finale. Izvinjavam se za ovaj propust I hvala na (nadam se) razumevanju.

 

 

1

Reč na reč (Če rančer)

2

Monika Seleš (Šele sa Kinom)

3

Prikazan Umag (pri kazanu mag)

4

Uvenuće lobode (u venu ćelo bode)

5

Saru želi Stevo (sa ruže list evo)

6

Miner vas minira (Minerva s mini Ra)

7

Ne dam Eri kameru! (edamer i Kamerun)

8

Neđa voli Negotin (ne đavoli nego Tin)

9

Jeziva modra kula (jez, iva, Mo, Drakula)

10

Fenomeni Jupitera (fen o meniju Pitera)

11

Smeta li kombinacija? (s Metalikom bi nacija)

12

Naš ti tumač to poklopi (na štitu mač, top, oklopi)

13

Animator (Rota, Mina)

14

Slike Romana (s likerom Ana)

15

Poste peljarice (poste/lja/ Perice)

16

Dolijao delija (do lija ode lija)

17

Borba dobra i zla (Bor, Ba do Bra/z/ila)

18

Kupi kulak liker (ku pikula, kliker)

19

Petsto makramea (pet/a/, stomak, rame)

20

Polako s tim, Adame! (pola kostima dame)

21

Džudi stado crkava (džudista do crkava)

22

Zadivi parter arija (div i/za/ par terarija)

23

Bore li se Zanzibarke? (Bore Li, Sezan Zibarke)

24

Mačku gladi Skopljanka (mač, kugla, disk, /k/oplja, Na)


01 јун 2022

NAJREBUS МАЈA

(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku мајa.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
nedelje 05.06.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 08.06.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9574. Iskoristiću magiju (Isko, Ristić, Uma, Giju)

9575. Stari džinovi nestaše (Staridž i novine Staše)

9576. Paja Senku vara (pajasen kuvara)

9577. Kišobran (kobra, Niš)

9578. Nada miješa malter (na dami je šal, mater)

9579. Krije Kaću prija (K rijeka, ćuprija)

9580. Ovisim o novcu (ovi Simon ovcu)

9581. Kuma nema mira (Kumane mami Ra)

9582. Prijao Uni san (pri Jaou nisan)

9583. Kidnaper zija Neru (Kid na perzijaneru)

9584. Gojitelji goje Lenu (Goji teljig o Jelenu)

9585. Podla kamarilo (po dlakama rilo)

9596. Meta Rusina (metar u sina)

9597. Skupi Doni makaroni (s Kupidonima karoni)

9598. Deli bos karote (Delib, Oskar Ote)

9599. Dioklecijan (dio K, leci, Jan)

9600. Generator napajanja (Anja, Japan, Rota, Rene G)

9601. Opet Ivo zeva (O peti voz, Eva)

9602. Popili smo sto mastika (po pili s mostom A, stik A)

9603. Bati o pušci pričaju (bat i opušci pri čaju)

9604. Pripali cigare (pri palici gare)

9605. Sele zombije lešine (s Elezom bijele šine)

9606. Nadrimomčad (nad Rimom Čad)

9607. ''Lipoto moja'' (Li, potom Oja)

9614. Dona Samer (do nas Amer)

9615. Kasparov ima pat (patka s parovima)

9616. Da nije Laban eparh? (Danijela, Bane, par H)

9617. Ona bi nagrade (Bane i Gordana)

9618. Sava paradira (sa dva para Ira)

9619. Snatre ćojlije (na trećoj S lije)

9620. Ceniš Kipar? (CE niški par)

9621. Naruži Lazo rang oca (na ruži la, Zoran, Goca)

9622. Nas nemar ubi (na S nema Rubi)

9623. Opra znak lupa (O prazna klupa)

9624. Pozorišna lepota (po Zori šnale Pota)

9625. Ko Moraču gazi (komorač u gazi)

9626. Dorat kapitalac (do Ratka pitalac)

9627. Jo Nesbø (Jones, Bo)

9628. Bob iz Markovca (Bo, Bizmark, ovca)

9632. Džingis Kan (džin G iska N)

9633. Deliblato (Delib Lato)