12 април 2016

АНИМИРАНИ РЕБУС РОГОСКОК (5,4)


4334.                 Аутор: Дејан Минић10 април 2016

Решења:
4312. Надини цимери ишту ке (на диници Мери и штуке)
4313. Средом козаци раде ( с редом коза цираде)
4314. Бојкот лова (бој котлова)
4315. Посед лобисте (По, седло, бисте)
4316. Фармерке лове фармери (фар Меркелове, фар Мери)
4317. Шта пишеш Ирени жено? (штап и шешире ниже Но)
4318. Ти ниси висок! (Тин и сиви сок)
4319. Добра је накана Путина (до Браје на канапу Тина)
4320. Пати касап Сима (патика са псима)
4321. Сада Момо сам остаде (с Адамом оса, мост. аде)
4322. Копаоник (киноа по К)
4323. Ко заузда братанца? (коза уз дабра танца)
4324. Е, вара снага (Ева Рас нага)
4325. Са мора сева (само Рас Ева)
4326. Паре, Живадине! (ПА режи, вади Н Е)
4327. Долина мира (до Лина Мира)
4328. Ујак нама суди (у јакнама су ДИ)