31 март 2018

25 март 2018

Решења:
5946. Тоне рудаче (тонер у Даче)
5947. Ракија медовина (рак и јаме до вина)
5948. Чак и јадов искија (чакија до вискија)
5949. Они воле бозу (узо, бело вино)
5950. Домен оратора (до менора тора)
5951. Обори ћуп Аница (о борићу паница)
5952. Прија мучи Леу (Пријам у Чилеу)
5953. Би лија у честару (Били јауче Стару)
5954. Красна контура (крас након тура)
5955. Покорише ме (по кори шеме)
5956. Скривила је Теодора (скри вилајете одора)
5957. Ја не знам Арсу (Јанез на Марсу)
5958. Докса ти мало зуји (доксат има лозу ЈИ)
5959. Све за нашу рају (свезана Ш у рају)
5960. Наче Тина ручак (на четинару Чак)
5961. Даворин Боговић (Вори, Богдановић)
5962. Проглас вијећа (П рог, ЛА свијећа)
5963. Двопотези (топови З, Е, Д)
5964. Примадона (дама Р, пион)