23 новембар 2013

VREMEPLOV

I ove subote podsetićemo se na neke od rebusa iz sarajevskog enigmatskog časopisa Orbis. Ovaj put iz broja 83.

17 новембар 2013

Решења:
2250. Нела жели зачин чили (не лаже Лиза чинчили)
2251. Смирују ме приче (при чесми руј Уме)
2252. Преду Каталонци (пре дуката лонци)
2253.Сви исто варају (СВ И истоварају)
2254. Санда лава гони и гласно повикује (сандала, вагони, игла, снопови, кује)
2255. С међе Бела лупа (смеђе-бела лупа)
2256. Панде вука надеру (Пандев у канадеру)
2257. Диви се Страја пастама (див и сестра Jапа Стама)
2258. Концентрација (концерт нација)
2259. Уче ти дјеца (у чети Д јеца)
2260. Куне јако воли Вера (куне Јаков Оливера)
2261. Нудист је пандан кулову (нуди Стјепан Данку лову)
2262. Лови Мегре тата (ЛО виме, Грета ТА)
2263. Мика шета на обали (МИ кашета на О бали)
2264. Мала привреда (аде Р, вир П, ала М)