06 јун 2015

IZBOR NAJREBUSA MESECA MAJA

Samo da podsetim da večeras u 24,00 ističe rok za glasanje za najrebus meseca maja. Do sada je glasalo samo 9 sudija, pa bih zamolio sve koji to još nisu uradili, da pošalju svoje glasove na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili da upišu kao komentar ispod ovog posta. Evo još jednom svih rebusa:

3498. Zagrmi grmljavina (grm iza grmlja Vina)
3499. Nas Petka dariva (I vana s pet kada R)
3500. Dug me puče (dugme, puce)
3501. Voli lijane Jane (voli, Jane, lijane)
3502. Televizor (Zele, Vitor)
3503. Nives u baru kija (Nive, Subaru, Kija)
3504. Kupusi na Gogi - kup u sinagogi
3505. Smije se Jovan - smije Sejo van
3506. Kuče vodi Milan (Kučevo, dim i lan)
3507. Iz Etne lava ključa (Izet, Nela, Ava, ključ)
3508. Tu ni sira nema (Tunis, Iran, Ema)
3512. Ja, stoga, neću k'o vi! (jastog, Ane, ćukovi)
3513. Prevele lukave lije mene (pre Vele Luka veli Jemen E)
3514. Stopama mira (sto para, Mima)
3515. Ridikili barda (Rid i Kilibarda)
3516. Namenio sam to nagrađenima (na Meni osam tona građe N ima)
3517. Divne starine (div, nesta Rine)
3518. Kosti Jago mota (kos Tijago Mota)
3519. Paše konac igli (Pašeko na cigli)
3520. Ribe Rina lovi (Riberi na lovi)
3521. Ona sevap učini (O seva na pučini)
3522. Šara Fišer pice (šaraf i šerpice)
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima)
3530. Nena sevap učini (ne seva na pučini)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3532. Torture želi samo Niki (tortu reže Lisa Moniki)
3533. Repetitor (Torti pere)
3534. I, zaraze li oni Peru (iza Raze Lion i Peru)
3535. Sveti Makarije (Svet ima karije(s))
3536. Sva gomila se Romani divila (s vagom i laserom An, Idi, vila)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3538. Na rukama, Riki vija Paris (nar u kamari kivija pa ris)
3539. Sije Vasilije (sijeva S, I lije)
3540. Tu peron osam (mason ore put)
3541. Devet rivala (deve, tri vala)
3545. Nema karabataka meni (Nema kara Bata Kameni)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)
3547. Pila dud emisaru Sosa (pilad u Demisa Rusosa)
3548. Tople marende (top lema rende)
3549. Test i Jana polagala (testija na pola Gala)
3550. Balon-sala (salon, bala)
3554. Mala sirena (salaman(d)eri)
3555. Idi po lopatice (Idi, Pol, opatice)
3556. Započet vrt i nama je lep (ZA po četvrtinama jele P)
3557. Barba Rosi nosi to (Barbarosino sito)
3558. Nasto, mak uveo (na stomaku veo)
3559. Samir kori Milija (sa Mirkom Ilija)
3560. Demir kapija (Dep, Mirka i ja)
3561. Erotski roman (Mirka, Ero, Ston)


VREMEPLOVNAJAVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA

U utorak 9.6.2015 u vremenu od 18,00 do 23.00 časova, na blogu Slavka Bovana, biće održano takmičenje u rešavanju rebusa. Pozivam sve ljubitelje ove enigmatske discipline da uzmu učešće u što većem broju i time podrže trud autora. Propozicije takmičenja možete pročitati ovde: 
http://enigmatikatio.blogspot.com/2015/06/resavanje-rebusa.html01 јун 2015

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA MAJA

           Prođe i taj maj. Dakle, vreme je za izbor najboljeg rebusa u proteklom mesecu. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com

       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (06.06.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (07.06.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 


3498. Zagrmi grmljavina (grm iza grmlja Vina)
3499. Nas Petka dariva (I vana s pet kada R)
3500. Dug me puče (dugme, puce)
3501. Voli lijane Jane (voli, Jane, lijane)
3502. Televizor (Zele, Vitor)
3503. Nives u baru kija (Nive, Subaru, Kija)
3504. Kupusi na Gogi - kup u sinagogi
3505. Smije se Jovan - smije Sejo van
3506. Kuče vodi Milan (Kučevo, dim i lan)
3507. Iz Etne lava ključa (Izet, Nela, Ava, ključ)
3508. Tu ni sira nema (Tunis, Iran, Ema)
3512. Ja, stoga, neću k'o vi! (jastog, Ane, ćukovi)
3513. Prevele lukave lije mene (pre Vele Luka veli Jemen E)
3514. Stopama mira (sto para, Mima)
3515. Ridikili barda (Rid i Kilibarda)
3516. Namenio sam to nagrađenima (na Meni osam tona građe N ima)
3517. Divne starine (div, nesta Rine)
3518. Kosti Jago mota (kos Tijago Mota)
3519. Paše konac igli (Pašeko na cigli)
3520. Ribe Rina lovi (Riberi na lovi)
3521. Ona sevap učini (O seva na pučini)
3522. Šara Fišer pice (šaraf i šerpice)
3523. Spira laska rabinima (spirala s karabinima)
3530. Nena sevap učini (ne seva na pučini)
3531. Lov Renatove kuje (Lovren atove kuje)
3532. Torture želi samo Niki (tortu reže Lisa Moniki)
3533. Repetitor (Torti pere)
3534. I, zaraze li oni Peru (iza Raze Lion i Peru)
3535. Sveti Makarije (Svet ima karije(s))
3536. Sva gomila se Romani divila (s vagom i laserom An, Idi, vila)
3537. Stegla Mara Dijani kose (s teglama radijan i kose)
3538. Na rukama, Riki vija Paris (nar u kamari kivija pa ris)
3539. Sije Vasilije (sijeva S, I lije)
3540. Tu peron osam (mason ore put)
3541. Devet rivala (deve, tri vala)
3545. Nema karabataka meni (Nema kara Bata Kameni)
3546. Aldo iz Udina (Al do Izudina)
3547. Pila dud emisaru Sosa (pilad u Demisa Rusosa)
3548. Tople marende (top lema rende)
3549. Test i Jana polagala (testija na pola Gala)
3550. Balon-sala (salon, bala)
3554. Mala sirena (salaman(d)eri)
3555. Idi po lopatice (Idi, Pol, opatice)
3556. Započet vrt i nama je lep (ZA po četvrtinama jele P)
3557. Barba Rosi nosi to (Barbarosino sito)
3558. Nasto, mak uveo (na stomaku veo)
3559. Samir kori Milija (sa Mirkom Ilija)
3560. Demir kapija (Dep, Mirka i ja)
3561. Erotski roman (Mirka, Ero, Ston)
31 мај 2015

Решења:
3545. Нема карабатака мени (Нема кара Бата Камени)
3546. Алдо из Удина (Ал до Изудина)
3547. Пила дуд емисару Соса (пилад у Демиса Русоса)
3548. Топле маренде (топ лема ренде)
3549. Тест и Јана полагала (тестија на пола Гала)
3550. Балон-сала (салон, бала)
3551. Напори Луку сада море (на порилуку Садам оре)
3552. Небодери (Недо, бери!)
3553. Сара, мула (саламура)
3554. Мала сирена (саламан(д)ери)
3555. Иди по лопатице (Иди, Пол, опатице)
3556. Започет врт и нама је леп (ЗА по четвртинама јеле П)
3557. Барба Роси носи то (Барбаросино сито)
3558. Насто, мак увео (на стомаку вео)
3559. Самир кори Милија (са Мирком Илија)
3560. Демир капија (Деп, Мирка и ја)
3561. Еротски роман (Мирка, Еро, Стон)
3562. Глас телала (Г ласте, лала)
3563. На бријегу пуши Шаћир (НА брије ГУ, ПУ шиша ЋИ, Р)
3564. Клемпо спискао паре (кломпе, пси, коса, пера)