18 октобар 2016


Sva tri rebusa Ilije Đurkovića ilustrovala je Svetlana Jorgaćijević.


ANIMIRANI REBUS (10, 3, 5)
Znali smo da će Novicki biti bijesan


4772.                                                   Autor: Ilija Đurković16 октобар 2016

Решења:
4749. Нане рибу соле (на Нери бусоле)
4750. Лежеран обред (леже рано Бред)
4751. Опра Дора дојке (Опра до Радојке)
4752. Млади викар пати (Малдиви, Карпати)
4753. Енди вија Надину (ендивија на Дину)
4754. Куне Омер Кату (куне о меркату)
4755. Буда лалу даје (луда је будала)
4756. Подеран убрус Еви (по дерану брусеви)
4757. Пошто фуруна? (по штофу руна)
4758. Чешаљ Ема нуди нама (Че шаље Ману динама)
4759. Балетанке (танке бале)
4760. Сако за ревије (са Козаре вије)
4761. Дај ананас ловцима (Дајана на словцима)
4762. Дуле кува три ручка (дулек у ватри, ручка)
4763. Маре дира Машу (Еди Рама шумар)
4764. Николина Пишек (ке, Шипан и Локин)
4765. Намаз дијете краде (на мазди је тек Раде)
4766. Дивна дома крије чанке (див надомак Ријечанке)