08 октобар 2023

 NAJREBUS SEPTEMBRA

Glasanje za najrebus septembra je završeno i možemo da proglasimo pobednika. Posle neizvesne borbe, pobednik je rebus Ejuba Semića sa rešenjem: SOLIM PAMET MAMI (s Olimpa Met mami). Sjajan rebus Ejube i moje čestitke za prvo mesto. Čestitam i ostalima koji su se upisali među devet najboljih u ovom mesecu. Velika zahvalnost sudijama i sutkinjama na odazivu i korektnom ocenjivanju.

Решења:
10703. Сарино маче (с Арином аче)
10704. Натан Аке руши домине (Ната на керуши до мине)
10705. Juri Casper Ikom (Jurica s perikom)
10706. Дочара пекар тесто нама (до чарапе карте с тонама)
10707. Парком би Јана шетала (пар комбија, на Шет ала)
10708. Na varoš pala tama (Navaro s palatama)
10709. Osam i pol (Sami, polo)
10710. Дозет ораде лови (до Зетора делови)
10711. Нестала ктитору женица (Не/о/, сталактит, руже, Ница)
10712. Крај почетка (крај По/а/ четка)
10713. Собар омета Рајку сан (со, барометар, Ајк, усан)
10714. Стријеле небеске (с три Јелене Бес/е/к)
10715. Налазимо дестинације (на Лази Модести, нације)
10716. Пораст камата (по Растка, Мата)
10717. Дора Мар и Пикасо (до рама Рип и Ка, со)
10718. Клари не точи млијеко (кларинет, очи М, лије КО)
10719. Ана врати Мари шешир (А на вратима рише Ш и Р)
10720. Велики параван (вели кипар: аван)