01 јануар 2022

NAJREBUS DECEMBRA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 04.01.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 07.01.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9189. Nas je Dali cimao (na sjedalici Mao)

9190. To nisu masoni (Toni, Suma, Soni)

9191. Urekao sina Cane (eureka, osinac, An)

9192. Svita minimaliste (s vitaminima liste)

9193. Maligani me drže (mali Ganimed rže)

9194. Agadir i Gent (aga dirigent)

9195. Popara deda listing (Popa, Rade, Li, Sting)

9196. Gola ramena (pola kamena)

9197. Ko zarazi Mirka? (Kozara zimi, rak)

9202. Sparna Somalija (s Parnasom Alija)

9203. Rabi li stupu Tina (Rab i list u Putina)

9204. Ja iritiram Isu (Jair i tiramisu)

9205. Nag rob uze sir, oče (na grobu Z E siroče)

9206. Spoji granje Nika (S poji G ranjenika)

9207. Tripi Jana druga (tri pijana druga)

9208. Kola žele oni (ko laže Leoni?)

9209. Šredingerova mačka (Makedonče gravira Š)

9210. I građani, Gogo, sade luk, a ti ne! (igra Đani go go s Adel u Katine)

9211. Tu pesmu Klari sada nudi Muharem (tupe, Smuk, Larisa, dan u dimu, harem)

9212. Šahovska tabla (Balša hvata sok)

9213. Nož Obradu Rista kali (I lakat, SI rudar, Božo N)

9214. Snatri ju momčad (s natrijumom Čad)

9215. Sadejstvo ribara (sa Dej ''Stvor'' i bara)

9216. Prete kileri Mariji (pre tekile rimariji)

9221. Savi luka kupismo (savi Lukaku pismo)

9222. Učo pakosti Kosti (u Čopa kost i kosti)

9223. Ka ledari jaši Mića (kale Darija Šimića)

9224. Potopio se kajak (Ka, jak, Po, top i ose)

9225. Stari kombajn (s Tarikom Bajn)

9227. Oče, puše široko (o čepu šešir, oko)

9228. Vi meni šnalu kupile (vime, Niš, na luku pile)

9229. Vi, Novo, darivali mnoge (vino, voda, riva, lim, noge)

9230. Glasovi u vetru (ugruvao se Vilt)

9231. Bosa si se ti nama vratila (Bo sa sisetinama, va/r/, Tila)

9232. Šalje strip letom (Šalje s tripletom)

9233. Pošip kupila starleta (po šipku pilastar, Leta)

9234. Saško damama fin (sa Škodama mafin)

9239. Luka vas hakira (lukava Shakira)

9240. Isprede mi užar užad (ispred Emi u žaru žad)

9241. Sedi Toma radi Novi ćebe (s Editom Aradinović Ebe)

9242. Domar Savi lepi tapete (do Marsa vile, pita, pete)

9243. Dobra veličina (do brave Ličina)

9244. Sredozemno more (roze som do mrene)

9245. Beži tamo Dražene! (žene bež, Ita modra)

9246. Slagali Cakanu (slagalica kanu)

9247. Kupuj oker Asja! (kup u Jokera sja)

9251. Polako s tim arama (pola kosti, marama)

9252. Kipte, dok tornado ruši (kip te doktor na doruši)

9253. Šerpas me cima (šerpa s mecima)

9258. Skup skipera (Skupski, Pera)

9259. Naudi mi jamac Ilja (Na u dimijama cilja)

9260. Na Dalili je vaša kaputina (Nadal i lijeva šaka Putina)

9262. Lak običaj (jači bokal)

9263. Taj naš najderivat (tajna šnajder i Vat)

9264. Rola tabadžije (rolat abadžije)

9265. Topao sam (top A osam)

9266. Jutro nakon terevenke (Jut, Rona, konter, evenke)

9267. Semiramidini viseći vrtovi (s/v/emir, Ami, Dini, Viseć i rtovi)

9268. Ugri mi zube lomili (u grimizu Bel o Mili)

9269. Preku narav Angel Ima (pre kuna, ravan, gel, Ima)

9270. Ava Ričarda šarmira (Avari, čardaš, Mira)

9271. Voleo par dug orgazam (vo, leopard, ugor, GAZ, am)

T-01 Bane likuje (Baneli kuje)

T-02 Marija Čičak (marijači, Čak)

T-03 Šeće Rumunka (čećer u Munka)

T-04 Ja resko bijem (jare s Kobijem)

T-05 Rola Tima Rota (rolat ima Rota)

T-06 Stara Somalka (s Tarasom alka)

T-07 Teni se rugaju (teniser u gaju)

T-08 Utopljenik Oli (utopljeni koli)

T-09 Povezi mast Ivi (povez ima Stivi)

T-10 Dio Genove vene (Diogenove vene)

T-11 Diskutira Nina (disk u tiranina)

T-12 Matine masline (mati nema sline)

T-13 Niko Lauru ševi (kola u ruševini)

T-14 Pijane bitange (Pija ne bi tange)

T-15 Sari nude sanke (sarin u Desanke)

T-16 Svi traže Marija (s vitražem Arija)

T-17 Uča jutrima rani (u čaju trimarani)

T-18 Prika zali noćurke (prikaza Lino ćurke)

T-19 Nata tumara Skopljem (na tatu Mara s kopljem)

T-20 Luta Kiro Kostarikom (lutak i Roko s Tarikom)

T-21 Milo s kave nerado ide (Miloska Venera do Ide)


30 децембар 2021