15 децембар 2017

Ево и реаговања на ребус бр. 5717 о којем је писао Дејан Минић.
10 децембар 2017

Решења:
5688. Оману зли бан (Оман уз Либан)
5689. Девастирани мајури (дева с тиранима јури)
5690. Једи нас Ирена (једина сирена)
5691. Чека те друг у Либану (Че катедру гули Бану)
5692. Наш камп има ражањ (на шкампима ража Њ)
5693. Доајени кинематике (до Аје Ники, нема Тике)
5694. Унесите ми шваргле, Дарина (у Нес и Темишвар гледа Рина)
5695. Морана закера (арека за наром)
5696. Упала Тина у Тигар (у палати наут и гар)
5697. Жути картон (ћути Бартон)
5698. Нема ми шала (Алан, Ема, миш)
5699. Зубато сунце (зец на Босуту)
5700. Весели се туни жанка (Вес, елисе, Тунижанка)
5701. Било времена ради (Билов ременар Ади)
5702. Добар ецер (до баре цер)
5703. Terence Budo pere (Terence, Bud, opere)
5704. Козак обилато пуши (коза, кобила, топ, уши)
5705. Поплава Штипа - поп лава штипа