10 април 2024

NAJREBUS MARTA

Glasanje za najrebus marta je završeno. Bilo je nekoliko kandidata za najrebus od samog početka, ali je samo jedan rebus dobio poene od svih 6 sudija i sa 9 poena iz prvog kruga, osvojio 1. mesto. To je sjajan rebus Bože Miljevića sa rešenjem SMETA MAMI SVIRKA (s metama mis virka). Bravo Božo, čestitam!

Čestitke i ostalima među 9 najboljih, a sudijama velika zahvalnost.07 април 2024

Решења:
11109. Мези маца миша (мезимац Амиша)
11110. Дивна кона Мара (див након амара)
11111. Проведох Омера Скопљем (прове до Хомера с копљем)
11112. Полинезија (по Лине зија)
11113. Па, није низашто Пера (Пан и јен иза штопера)
11114. Сви раде, чак и вани (свира дечак Ивани)
11115. На Дрини ћуприја (на Дринићу Прија)
11116. Еју Биба не воли (Ејуб и Бане, Воли)
11117. Ена би Бује (Ејуб и Бане)
11118. Петар има чисто лице (пет ари, мач и столице)
11119. Пријети град и олуја (прије тигра дио Луја)
11120. Да ли је декан канте отео? (Дали једе, кан, кан, Тео, Тео)
11121. Ревизор (розе вир)
11122. Љуто пиће (жуто пиле)
11123. Љута ракија (жута чакија)
11124. Властита вила (влас Тита, вила)
11125. Пут интереса (Путин те реса)
11126. Јад Ранка к Осору води (Јадранка Косор у води)