17 август 2023

ВЕЧЕРАС ПУТУЈЕМ У ГРЧКУ НА ОДМОР, ПА ЋЕ БЛОГ БИТИ НА ПАУЗИ ДО 28.08.2023. КАДА НАСТАВЉАМ СА РАДОМ.РЕБУСИ СА 4. ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТКИ16 август 2023

РЕБУСИ СА 4. ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТКИ
15 август 2023

РЕБУСИ СА 4. ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТКИ13 август 2023

Решења:
10597. Бакари Сања (Ба кари сања)
10598. Коке дога вија (Коке до Гавија)
10599. Ори се рика саваном (орис Ерика с аваном)
10600. Пијани шаман (Пија, Ниш, Аман)
10601. Кулак отвара магазе (кула, котва, рама, газе)
10602. Бог артисте воли (Богарт и Стево, Ли)
10603. Чича мацу води (ЧИ чамац у води)
10604. Лото систем Пера има (лотоси с темперa(и)ма)
10605. Причам цурама о баладама (при чамцу рама, обала, дама)
10606. Мајстори белканта (мај, сто, рибе, Л канта)
10607. Буди Цецилија мужа Ратка (Б удице, ЦИ лија, мужар, ат КА)
10608. Многе бруке удовице (М ноге, Б руке, удови ЦЕ)