18 јул 2020

12 јул 2020

Решења:
8015. Има низ алава боа (Иман иза лавабоа)
8016. Ja nosim ravnalo Janici (Janos i mrav na lojanici)
8017. Три вагона ражи (Трива го на ражи)
8018. Мала спаваћица (Ацић, Ава, псалам)
8019. Батина доколица (батина до колица)
8020. Јако пљушти на ранчу (Јакоп љушти наранчу)
8021. Кишобран купише (Киш о Бранку пише)
8022. Обојици исто за ручак (о бојици Ист, о зару Чак)
8023. Ади са бебом седи (С Адис Абебом Еди)
8024. Приче смионог рабина тјеше (при чесми Оно, граб и нат, Јеше)
8025. Дога лава лови (до Гала валови)
8026. Ива Петру ногу дала (ива, пет, руно, гудала)
8027. Папу чека народ (папуче, кана, Род)
8028. Важна расподјела (важ, нар, ас, под, јела)