17 јануар 2016

Решења:
4101. Балкон дома (бал кондома)
4102. Руже нане Бесима (руже на небесима)
4103. Вучемо Радошу Марка (Вуче мора до шумарка)
4104. Тапиоке Руси траже (Тапи о керу сит раже)
4105. Мандарин ананас тражи (мандарина Нана стражи)
4106. Да ли дајемо мак (Далида је момак)
4107. Не дамо ни кабел учи (Неда, Моника Белучи)
4108. Подли цар Октавијан (П од лица, роктави Јан)
4109. То није ваша пица (Тонијева шапица)
4110. Уфиксан Аца макро (орка, маца на скифу)
4111. Ко заузда њу (коза у здању)
4112. Кума пере бикини (и Ники бере памук)
4113. Изборили се да множе варалице (и збори Ли, седам ножева, ралице)
4114. За Дарка пут Исак одобрава (Задар, капут и сако до брава)
4115. Полиграф доста лаже (Пол и Граф до сталаже)
4116. Украше нам тикве (украшена М тик ве)
4117. Удвара Пави Јан (у два Ра павијан)
4118. Одлучио си Рубиконе! (од лучи ос и руб иконе)