15 јун 2012

Na takmičenju u rešavanju rebusa učestvovalo je 7 takmičara. Pobednik je Zoran Radisavljević koji je rešio svih 15 rebusa i osvojio maksimalnih 97 poena. Pored njega, maksimalan rezultat ostvarila su još tri takmičara, Milan Sečujski, Slavko Bovan i Dejan Minić, ali je Zoran bio najbrži, jer je sve rešio za samo 43 minuta. Evo plasmana:

1. Zoran Radisavljević      97
2. Milan Sečujski             97
3. Slavko Bovan               97
4. Dejan Minić                 97
5. Jovan Novaković         60
6. Svetislav Cvetković      39
7. Željko Prvanov             34

Čestitke Zoranu na pobedi, a čestitke i Milanu, Slavku i Dejanu koji su uspeli da reše sve rebuse. Dejan je kod jednog rebusa pogrešio, ali je kasnije poslao mejl sa ispravkom. Meni je nekako taj mejl promakao, pa sam na osnovu Dejanove reklamacije, ispravio sborj poena. Nadam se da su vam se rebusi svideli i da ste se dobro zabavili rešavajući ih.
Iskoristio bih ovu priliku da još jednom podsetim da svako ko želi da napravi takmičenje sa svojim rebusima, može da mi se javi.

Pozdrav svima do nekog narednog takmičenja.
Pozdrav svim učesnicima sinoćnjeg takmičenja. Za početak, evo rešenja svih rebusa.


1.  REBUS  (5,2,2,4) Teško ti je dušo (TE Škoti jedu ŠO)
2.  REBUS  (3,4,4,5) Baš lepe reči stiha (BA šlepere čisti HA)
3.  REBUS  (7,4,6) Činčile Anka uzgaja (čin, Čileanka uz Gaja)
4.  REBUS U STRIPU (5,6) Skupi opuške (S kupio puške)
5.  REBUS  (3,4,9) Loš trik osuđenoga (L oštri kosu Đ, E noga)
6.  REBUS ISPUŠTALJKA  (2,4,2,6,4) Ti rano sa Rusima muti (tiranosaurus i mamuti)
7.  REBUS  (4,2,2,2,4) Vasa bi da se suši (vasabi, dase, suši)
8.  REBUS  (3,5,3,2) Uja misli kao ti (u jami slika Oti)
9.  REBUS  (7,1,6) Predlog o Romima (pred logorom Ima)
10.  REBUS ISPUŠTALJKA  (8,7) Oprobane veštine (oprao Bane veš Tine)
11.  REBUS  (5,8) Stroj kamarada (s trojkama Rada)
12.  ZAPOVEDNI REBUS  (6,2,4,3) Jedino je Voja jeo (jedi nojevo jaje O)
13.  REBUS  (1,6,4,4) A napolju bila kiša (Ana poljubila Kiša)
14.  REBUS  (8,1,9) Snimatelj u Bujanovcu (sni Mate Ljubu, Jan ovcu)
15.  REBUS  (5,3,5,4,6) Mogli smo stići malo ranije (Mogli s mostićima, Lora nije)

14 јун 2012

11.  РЕБУС  (5,8)
12.  ЗАПОВЕДНИ РЕБУС  (6,2,4,3)13.  РЕБУС  (1,6,4,4)14.  РЕБУС  (8,1,9)15.  РЕБУС  (5,3,5,4,6)

6. РЕБУС ИСПУШТАЉКА  (2,4,2,6,4)

7.  РЕБУС  (4,2,2,2,4)

8.  РЕБУС  (3,5,3,2)
9.  РЕБУС  (7,1,6)10.  РЕБУС ИСПУШТАЉКА  (8,7)

1.  РЕБУС  (5,2,2,4)
2. РЕБУС (3,4,4,5)

3. РЕБУС (7,4,6)

4. РЕБУС У СТРИПУ (5,6)

5.  РЕБУС  (3,4,9)


6. ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ РЕБУСА

Вечерас, са почетком у 20,00, почиње Шесто такмичење у решавању ребуса.

                                  Пропозиције су следеће:

- На такмичењу могу учествовати сви који то желе

- Има укупно 15 задатака и они ће бити постављени у три групе од по 5 ребуса у размаку од два минута. Почетак такмичења је у 20,00, а крај у 23,00 часова.

- Систем бодовања у потпуности зависи од броја пристиглих решења, наиме, за сваки ребус ћу прво утврдити колико такмичара га је решило, па ћу на основу тога одредити колико поена тај ребус вреди. Ребусе ћу прво рангирати по броју послатих решења, а онда ћу им доделити бодовну вредност крећући од 5 поена па навише, нпр. ребус број 13 решило је 11 такмичара и он добија 5 поена, ребус број 3 решило је исто 11 такмичара, па и он добија 5 поена, ребус број 9 решило је 9 такмичара и он добија 6 поена, ребус број 7 решило је 8 такмичара и он добија 7 поена ... Након одређивања бодовне вредности сваког ребуса, израчунаваћу колико је који такмичар освојио поена. 

- Решења се шаљу на мејл:
nikicb@ptt.rs или СМС поруком на телефон 064/39-44-650. Решења можете слати у групи или појединачно, а време ће вам се рачунати на основу задње послате поруке.

- У случају да два или више такмичара имају исти број поена, пресудиће брзина слања решења.


- Међу ребусима има и два ребуса испуштаљке. Они се решавају као и класични, само што се из поставке испусти (елиминише) једно слово, па се прочита решење

11 јун 2012

НАЈАВА ТАКМИЧЕЊА

У четвртак 14.јуна 2012. од 20,00 до 23,00 часова, на овом блогу почиње такмичење у решавању ребуса. Припремио сам укупно 15 ребуса који ће вам се, надам се, свидети, па вас позивам да се у то време одазовете у што већем броју. Детаљне пропозиције ћу објавити пре почетка такмичења.


10 јун 2012

Решења:
1426. Топ оде белом (то подебело М)
1427. Одрасте рају (од растера ЈУ)
1428. Стежи каиш! (С тежи ка ИШ)
1429. Стоп, реч истине! (сто пре чистине)
1430. Седамо сами за сто (седам, осам иза сто)
1431. Кочи тасте! (К очитасте)
1432. Дигнитет (дигните Т)
1433. Помно жено супе спремај (помножено с У П, ес према Ј)
1434. Скита ли Комнен? (СК италиком, не Н)
1435. Иду жене голе (И дуже него ЛЕ)
1436. Ма, Ласло вара (мала слова РА)