19 март 2012Ове недеље уживајте у решавању ребуса које је припремио Дејан Минић из Лесковца.

18 март 2012

Решења:
1323. Дегени једе геније (дегеније, дегеније)
1324. Никола тако лако лаже (НИ кола, ТА кола, кола ЖЕ)
1325. Опра мара мараме (ОП рама, рама, раме)
1326. Јако вијак јак (јакови, јак, јак)
1327. Уче ткаче ткати (У четка, четка ТИ)
1328. Сад расад Есад сади (САД Р, А САД, Е САД, САД И)
1329. Ко ме тако мете (комета, комете)
1330. Пилећи пилав (пиле Ћ и пила В)
1331. Мука мајкама (МУ кама, Ј кама)
1332. Храбра бараба (Х Раб, Раб А, Раб А)
1333. Питер питао Пита (пите Р, пита О, пита)
1334. Ђура гура буре (Ђ ура, Г ура, Б уре)
1335. Лив, Оли, воли Волво (воли, вол, вол и воли)
1336. Чечени јече (Че, Че, није Че)