02 мај 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ове недеље ће блог мало паузирати са радом, јер припремам славу Ђурђевдан, па ће ми требати одмор од свих обавеза. Једино ћу у четвртак објавити резултате 1. фазе гласања за најребус априла и у недељу резултате 2. фазе и победника.

01 мај 2022

 

NAJREBUS APRILA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.05.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.0
5.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9495. Triplika (trip lika)

9496. Ko alase tera sa reka? (koala, seter, as, areka)

9497. Naruči zmije! (u čizmi je nar)

9498. Baraku Daša Ranisan dala (barakuda, šaran i sandala)

9499. Pasulj i gurman (pas u Ljigu, rman)

9500. Razredni starešina (šareni dres iza trna)

9501. Lekar teši baku (kule, karte, Šiba)

9502. Poslednja komanda (Po, s lednjakom Anda)

9503. Ero lovi opet orke (Erol ovio petorke)

9504. Podelio Tomo plate (pod Eliotom oplate)

9505. Ashton Kutcher (Ash, ton, kut, Cher)

9515. Sprečena potpala (s preče na pot pala)

9516. Sirištara (s Irtiša Ra)

9517. Nenaviknuti Turci (Nena viknu Titu rci)

9518. Ko to riba lavabo? (Kotoriba, lava, Bo)

9519. Ko to tamo peva? (Ave, Po, mat, otok)

9520. Monika Seleš (Simona kleše)

9521. James Spader (Sampras jede)

9522. Omer i Merima (ome, rime, rima)

9523. Poraz bojnika (po razbojnika)

9524. Masaža lica (masa žalica)

9525. Anno domini (Ann o domini)

9533. Kazna kolaborantu (Ka zna Kola, Bor Antu)

9534. Odraše me sine! (od Raše Mesine)

9535. Zamisli nešto lepo! (za Mis Li, Neš, Tole, Po)

9536. Okovani licemeri (oko vanilice Meri)

9537. Sto mi je malen (s Tomijem Alen)

9538. Napete vražice (na pet evra žice)

9539. Ja s nadom u Njemačkoj otvaram bistro (Jasna do munje, mač, kojot, var, ambis, Tor)

9540. Ne onaj! Ovaj! (neon A, Jova J)

9541. Evo ćevapa njemu (voće, Eva, panj, emu)

9542. Uzavreo je narod u Bosni (uz avre oje, na Rodu Bo s ni)

9543. Zanos Feratu ometa (za Nosferatuom Eta)

9544. Krajnost rada mu sablažnjiva (kraj Nostradamusa Blaž, njiva)

9552. Kupidova strijela (kup i dova s tri jela)

9553. Slavski tropar (raport, iks, Val S)

9554. Nova klasa (as, alka, Von)

9555. Svi Raku tlače (svira, kutlače)

9556. Poloče viskija (Pol, očevi, skija)

9557. Dobi Kovač Arape (do bikova čarape)

9558. Nobelovac (nebo, lovac)

9559. Dokumentarac (do kume N Tara C)

9560. Tonik Egon dolije Rasimi (tonike gondolijera si, mi)

9561. Vaskrsnuće (Vasko snuje)

9562. Porfirije (ro je pri fi)

9563. U manastiru Sićevo (Uma na Stivu, sić, Ero)

Решења:
9549. Мали, Непал и Кипар (малине пали кипар)
9550. Чај окријепи самца (чајо крије писамца)
9551. У чадору је Вице (уча до Рујевице)
9552. Купидова стријела (куп и дова с три јела)
9553. Славски тропар (рапорт, икс, Вал С)
9554. Нова класа (ас, алка, Вон)
9555. Сви Раку тлаче (свира, кутлаче)
9556. Полоче вискија (Пол, очеви, скија)
9557. Доби Ковач Арапе (до бикова чарапе) 
9558. Нобеловац (небо, ловац)
9559. Документарац (до куме Н Тара Ц)
9560. Тоник Егон долије Расими (тонике гондолијера си, ми)
9561. Васкрснуће (Васко снује)
9562. Порфирије (ро је при фи)
9563. У манастиру Сићево (Ума на Стиву, сић, Еро)
9564. Новце Миша дели (Н овце, миш, аде ЛИ)
9565. Рајку лепа снаја (Р ајкуле, пас, наја)
9566. Гори Лали стара барака? (горила, лист, ара БА, рак А)
9567. Џем Перка плати (џемпер, кап, лати)
9568. Коко Шанел (кокош А, не Л)
9569. Осман Ага (осма нага)
9570. Раде се Тине боји (РА десетине боји)