04 новембар 2009


Као што сам напоменуо у пратећем тексту, Момир је саставио подједнак број словних и сликовних ребуса, па га ево представљамо и са његовим словним ребусима. Ово ће бити уједно и први словни ребуси на блогу, а касније ће их бити још.

02 новембар 2009


Ове недеље ћу вам представити још једног врсног састављача ребуса, Момира Вученовића из Београда. Први ребус објавио је у Енигми 1984. године и до данас је у бројним енигматским часописима објавио неколико хиљада. Подједнако је добар и у састављању словних и у састављању сликовних ребуса. Већину својих сликовних ребуса је сам цртао. За све своје радове педантно врши статистику, тако да је књизи Истакнути српски енигмати, записано како је до тренутка израде књиге имао објављених 1.071 словни, 1.078 сликовни ребус, 337 укрштеница и 23 остала рада.

01 новембар 2009

Решења:

162. Свиње газе Зају (сви њега зезају)
163. Доста је русваја (до стаје Рус ваја)
164. Ала је лош Интер (А лаје, ЛО шинтер)
165. Паркерова доколица (пар керова до колица)
166. Подношљива страва (подно шљива С трава)
167. Ушљива Ружица (у шљивару жица)
168. Нов ученик (НО вуче Н и К)
169. Нову чека Миле (НО вуче камиле)