08 август 2015

VREMEPLOV


NAJREBUS MESECA JULA

       Izbor najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula meseca, karakterisao je mali broj rebusa i mali broj sudija. I za jedno i za drugo ima opravdanja, rebusa je malo, jer blog nije radio dve nedelje, a sudija je malo, jer je u toku sezona odmora. Mislim da je zato sudijama bilo lakše da se odluče koji im se rebusi najviše dopadaju. Dva rebusa su vodila ljutu bitku za titulu najboljeg, i na kraju je najviše bodova sakupio rebus Rešada Besničanina sa rešenjem: Lorens od Arabije (Loren sodara bije). Bravo za Rešada i za njegov prvi trijumf na ovom blogu, čime je on pokazao da, pored majstorstva u sastavljanju ukrštenica, ima dara i za rebuse. Evo pobedničkog rebusa i tabele sa 10 najboljih:


03 август 2015IZBOR ZA NAJREBUS MESECA JULA

           Dve nedelje mog godišnjeg odmora i isto toliko odmora od rada na blogu je završeno. Prvo što nas očekuje je glasanje za najbolji rebus meseca jula. Pravila su vam poznata, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com

       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je petak (07.07.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3641. Kupovina meni prija mnogo (kupovi na Meni, Prijam, Nogo)
3642. Nosi nazeb Risto (nos i na zebri sto)
3643. Prelaze Vardar oni sami (pre Laze Varda, roni Sami)
3647. Do nas kaska dama (Dona s kaskadama)
3648. Radne vize (razne Vide)
3649. Peri lice miješ, Alice! (perilice, miješalice)

3653. Kori Daut konu (korida u Tkonu)
3654. Balvanište (bal Vanište)
3655. Pijani stanari samo skviče (pijanista narisa Moskviče)
3656. Seda Mara napija Ninu (sedam ara na pijaninu)
3657. Kupi mati mnogo meta Šaćire (kup ima tim nogometaša Ćire)
3658. Napeta rasprava (na pet ara sprava)
3659. Teška voda (veš, katoda)
3660. Kako nađe ram domar? (do Marka Kona đeram)
3664. OK radi skela (Aleks i Darko)
3668. Pija nikom ne nudi čari (pijani Komnen udičari)
3669. Za Gorana pita Ljubo Stanu (Zagora napi Talj u bostanu)
3670. Idealan for dokonoga Vice (ide Alan Ford oko nogavice)
3671. Napor u Kanu (na poru kanu)
3672. Tradicija (Traci, Di'Ja)
3673. Barba radi vani (Barbara divani)
3674. Iskarikiraste reči Rokiju (iska Riki rastere Čirokiju)
3675. Lorens od Arabije (Loren sodara bije)
3676. Dama skida masku (Damask I, Damask U)
3677. Omete rukometaša steroid (meteor U, kometa, Š asteroid)
3678. Darmar iza Dade (dar Mariza dade)
3679. Star letelac (starlete, Lac)
3680. Odali skauti Mijanu (Odaliska u timijanu)